[Ερώτηση] Μισός σαραντισμός;

#1
Μία παράκληση πρός τά μέλη . Ο ιερέας πού μάς επισκέφθηκε γιά νά λειτουργήση κατά τον μήνα φεβρουάριο στήν Σουηδία,στό Γκέτεμποργ,αναφέρθηκε στόν " λεγόμενο" μισό σαραντισμό όπου διαβάζεται η
"ευχή τής ζύμης" .Κατ αυτόν υπάρχει στό μέγα ευχολόγιο αυτή η ευχή. Εμείς δυστυχώς έχουμε μόνον το μικρό.
Μήπως κάποιος μπορεί νά βοηθήση μέ τό κείμενο τής ευχής;
Ευχαριστώ εκ τών προτέρων.

Υ.Γ. Στό μέγα ευχολόγιο τής Ανέμης δέν υπάρχει.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Υ.Γ. Στό μέγα ευχολόγιο τής Ανέμης δέν υπάρχει.
Πρόκειται γιά τό Μέγα Εὐχολόγιον, ἐπίσημο λειτουργικό βιβλίο, στό ὁποῖο δέν βρῆκε θέση ἡ «Εὐχὴ εἰς γυναῖκα λεχὼ εἴκοσι ἤ δεκαπέντε ἡμερῶν».
Περισσότερα γιά τόν «μισό σαραντισμό» καί αὐτή τήν εὐχή στίς «Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας» τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Ἰω. Φουντούλη, ἀπάντηση ὑπ᾿ ἀριθμ. 385 (τ. Γ΄, Ἀ. Δ. σ. 240-242).
Ἡ εὐχή αὐτή δημοσιεύθηκε στό Εὐχολόγιον J. Goar (β΄ ἔκδ., Βενετία 1730, σ. 264) καί ἀπό ἐκεῖ παρενεβλήθη στό «Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ἐπιμελείᾳ Πρωτοπρεσβυτέρου Ν. Π. Παπαδοπούλου, ἔκδοσις Μ. Σαλιβέρου, ἐν ᾿Αθήναις 1927», σ. 513.
Ἐπισυνάπτω τήν εὐχή ἀπό τό Εὐχολόγιον J. Goar.

 

Attachments

#3
Πρόκειται γιά τό Μέγα Εὐχολόγιον, ἐπίσημο λειτουργικό βιβλίο, στό ὁποῖο δέν βρῆκε θέση ἡ «Εὐχὴ εἰς γυναῖκα λεχὼ εἴκοσι ἤ δεκαπέντε ἡμερῶν».
Περισσότερα γιά τόν «μισό σαραντισμό» καί αὐτή τήν εὐχή στίς «Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας» τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Ἰω. Φουντούλη, ἀπάντηση ὑπ᾿ ἀριθμ. 385 (τ. Γ΄, Ἀ. Δ. σ. 240-242).
Ἡ εὐχή αὐτή δημοσιεύθηκε στό Εὐχολόγιον J. Goar (β΄ ἔκδ., Βενετία 1730, σ. 264) καί ἀπό ἐκεῖ παρενεβλήθη στό «Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ἐπιμελείᾳ Πρωτοπρεσβυτέρου Ν. Π. Παπαδοπούλου, ἔκδοσις Μ. Σαλιβέρου, ἐν ᾿Αθήναις 1927», σ. 513.
Ἐπισυνάπτω τήν εὐχή ἀπό τό Εὐχολόγιον J. Goar.

Ευχαριστώ θερμά γιά τήν γρήγορη απάντηση καί τόν χρόνο πού διαθέσατε. Θά ήθελα ταπεινώτατα νά επαινέσω τόσο εσάς, όσο καί τά άλλα μέλη τού φόρουμ γιά τόν θησαυρό αυτό τού διαδυκτίου πού δείνει τήν δυνατότητα σέ όλους όσους ενδιαφέρονται νά αντλήσουν γνώσεις, δύναμη καί κουράγιο καί νά βοηθήσουν στό έργο τής εκκλησίας.

Καί πάλι ευχαριστώ
 
Top