Μικτή Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής Φοιτητών ΑΕΑΘ (Δημ. Μανούσης)

[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Αντιγραφή μηνύματος από εδώ. Το παρόν θέμα αφορά στο β΄ μέρος του βίντεο.

Ι. Μ. Δημητριάδος - Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακών Καλάντων
 
Last edited by a moderator:
Top