Μικρὸ ἀπόδειπνο

aatt

Νέο μέλος
#3
Τάξη μικροῦ ἀποδείπνου μὲ ἤ χωρὶς ἱερέα.
Ποια είναι η πηγή των σχολιων και παραλλαγών που αναφέρεται στο μικρό απόδειπνο; π.χ.
α- Ὅταν τὸ Σάββατο ψάλλεται Ἀλληλούια, τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας ψάλλομεν: Ἦχος β’. Ἀπόστολοι Μάρτυρες... (σελ. 6)
β- Τὸ τροπάριο «Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου…», ἡ προσθήκη τοῦ «Ἐπὶ Σοι χαίρει…» καὶ τοῦ «Τῇ ὑπερμάχω…» εἰσήχθησαν ἄστοχα προφανῶς ἀ-πὸ «εὐσεβιστικοὺς» κύκλους καὶ διαθέσεις. (σελ. 10)
γ-Ἡ εὐχὴ «Ἄσπι-λε…» ἀρχίζει κατευθεῖαν χωρὶς προκαταρτικὴ εἰσαγωγή. (σελ. 10)
Σε μοναστήρια εντός και εκτός Αγίου Ορος (όπου ἀναγινώσκεται το μικρό απόδειπνο σε καθημερινή βάση) δεν ακολουθούν αυτά που αναφέρετε.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
α. Ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ τοῦ ἁγίου Σάβα κεφ. πβ’.β. Δὲν ὑπάρχουν στὰ χειρόγραφα καὶ τὰ ἔντυπα ὡρολόγια ἕως καὶ τὴν α’ ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 1952 σ. 196, τὰ χειρόγραφα καὶ τυπωμένα τυπικὰ μέχρι τὸ 1868.γ. Ἡ εὐχὴ «Ἄσπιλε…» ἀρχίζει κατευθεῖαν χωρὶς προκαταρτικὴ εἰσαγωγή, διότι τὸ Κύριε ἐλέησον ιβ’ (καὶ μόνον) πρὸ εὐχῆς λέγεται στὸ μεσονυκτικό, τὶς ὧρες καὶ τὰ τυπικὰ (βλ. Ὡρολόγιον) μόνο ὅταν εἶναι Ἀλληλούια ἐκτὸς Σαββάτου, ὁπότε ἀφ’ ἑσπέρας συνήθως τελεῖται τὸ μεγάλο ἀπόδειπνο.

Ἄν τελεσθεῖ τὸ μικρὸ καὶ τὴν ἑπομένη εἶναι Ἀλληλούια ἐκτὸς Σαββάτου, μετὰ τὸ «Ὁ Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς...» γίνονται οἱ ιε’ (ΤΑΣ) μετάνοιες, τρισάγιον μετάνοιες γ', Κύριε ἐλέησον ιβ’, Ἀσπιλε, ἀμόλυντε...
 
Last edited:

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#5
Στα απορούμενα του ΤΑΣ ορίζεται ως Θεοτοκίον το "Τη πρεσβεία Κύριε..." και όχι το "Σε και τείχος και λιμένα..." ( τελευταίο τρισάγιο των αποδείπνων).
 
#7
Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν διόρθωση. Ἔτσι ἔχει καὶ στὰ χειρόγραφα. Ἐπισυνάπτω τὰ ἀρχεῖα διορθωμένα.
Ευχαριστώ πολύ, κ. Μανώλη!

Δυστυχώς ( ;;; ), βέβαια, ως επί το πλείστον οι ιερείς στις ενορίες δεν θέλουν το αυτό τυπικό.

Δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότης.

Προσωπικά ομολογώ ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που γράφετε στο τέλος τις αγνοούσα εντελώς!
 
#8
" Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καθὼς φαίνεται ἀπὸ τὸ περιεχόμενό της εἶναι προσευχὴ ἰδιωτικὴ καὶ ὣς ἐκ τούτου κανονικὼς δεν λέγεται στην κοινὴ συνάξῃ, στην Ἐκκλησία δηλαδή, ἀλλὰ ἀναγινώσκεται κατ’ ἰδίαν ἀπὸ τὸν πιστό."

Μήπως ο ιδιωτικός χαρακτήρας της ακολουθίας δικαιολογεί και την ευχή «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ Παρθένε …..» , μετά το «Ὁ Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς, καὶ εὐλογῆσαι ἡμᾶς …», η οποία απευθύνεται στην Θεοτόκο και όχι προς τον Κύριο, όπως επιβάλλεται και επικρατεί;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9
Τὸ μικρὸ ἀπόδειπνο τῶν κοινοβίων τελεῖται στὸ νάρθηκα, δὲν εἶναι ἰδιωτικό. Μετὰ τὸ Κύριε ἐλέησον 40, ἀκολουθοῦν μεταγενέστερα στοιχεῖα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ἰδιωτικὴ εὐχὴ «Ἄσπιλε ἀμόλυντε...» σὲ ἑνικὸ ἀριθμό. Ἐκτὸς ἀπὸ δύο ὀπισθάμβωνες εὐχὲς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, οἱ ὑπόλοιπες εὐχὲς πρὸς αὐτὴν εἶναι ἰδιωτικές.
 
Top