Μικρὸ ἀπόδειπνο

aatt

Νέο μέλος
#3
Τάξη μικροῦ ἀποδείπνου μὲ ἤ χωρὶς ἱερέα.
Ποια είναι η πηγή των σχολιων και παραλλαγών που αναφέρεται στο μικρό απόδειπνο; π.χ.
α- Ὅταν τὸ Σάββατο ψάλλεται Ἀλληλούια, τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας ψάλλομεν: Ἦχος β’. Ἀπόστολοι Μάρτυρες... (σελ. 6)
β- Τὸ τροπάριο «Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου…», ἡ προσθήκη τοῦ «Ἐπὶ Σοι χαίρει…» καὶ τοῦ «Τῇ ὑπερμάχω…» εἰσήχθησαν ἄστοχα προφανῶς ἀ-πὸ «εὐσεβιστικοὺς» κύκλους καὶ διαθέσεις. (σελ. 10)
γ-Ἡ εὐχὴ «Ἄσπι-λε…» ἀρχίζει κατευθεῖαν χωρὶς προκαταρτικὴ εἰσαγωγή. (σελ. 10)
Σε μοναστήρια εντός και εκτός Αγίου Ορος (όπου ἀναγινώσκεται το μικρό απόδειπνο σε καθημερινή βάση) δεν ακολουθούν αυτά που αναφέρετε.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
α. Ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ τοῦ ἁγίου Σάβα κεφ. πβ’.β. Δὲν ὑπάρχουν στὰ χειρόγραφα καὶ τὰ ἔντυπα ὡρολόγια ἕως καὶ τὴν α’ ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 1952 σ. 196, τὰ χειρόγραφα καὶ τυπωμένα τυπικὰ μέχρι τὸ 1868.γ. Ἡ εὐχὴ «Ἄσπιλε…» ἀρχίζει κατευθεῖαν χωρὶς προκαταρτικὴ εἰσαγωγή, διότι τὸ Κύριε ἐλέησον ιβ’ (καὶ μόνον) πρὸ εὐχῆς λέγεται στὸ μεσονυκτικό, τὶς ὧρες καὶ τὰ τυπικὰ (βλ. Ὡρολόγιον) μόνο ὅταν εἶναι Ἀλληλούια ἐκτὸς Σαββάτου, ὁπότε ἀφ’ ἑσπέρας συνήθως τελεῖται τὸ μεγάλο ἀπόδειπνο.

Ἄν τελεσθεῖ τὸ μικρὸ καὶ τὴν ἑπομένη εἶναι Ἀλληλούια ἐκτὸς Σαββάτου, μετὰ τὸ «Ὁ Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς...» γίνονται οἱ ιε’ (ΤΑΣ) μετάνοιες, τρισάγιον μετάνοιες γ', Κύριε ἐλέησον ιβ’, Ἀσπιλε, ἀμόλυντε...
 
Last edited:

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#5
Στα απορούμενα του ΤΑΣ ορίζεται ως Θεοτοκίον το "Τη πρεσβεία Κύριε..." και όχι το "Σε και τείχος και λιμένα..." ( τελευταίο τρισάγιο των αποδείπνων).
 
Top