Μια ερώτηση σχετικά με τους Ήχους...

#1
Γεια!

Ξέρει κανείς από πού θα βρω το μουσικό κείμενο για αυτή την έκδοση του «Χριστός Ανέστη»?


Επίσης, έχω έναν φίλο που θα ήθελε να καταλάβει τις Βυζαντινές Ήχοι στο πλαίσιο της δυτικής μουσικής (συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του παλιού δυτικού ψαλμού). Υπό την έννοια αυτή, ποια Ήχος θα έπεφταν κάτω από τα παρακάτω άσματα, όταν είδαμε από την άποψη της βυζαντινής ψαλμωδίας?Ευχαριστώ.

Εύχομαι σε όλους ένα ευλογημένο συμπέρασμα της Μεγάλης Σαρακοστής και ένα ευλογημένο και χαρούμενο Πάσχα!

Ο Θεός να ευλογεί,
Μάρκο
 
#2
Με την επιφύλαξη των Δυτικών διαστημάτων και της διαφορετικής αντίληψης της οκταήχου:
Το Alleluia ήχος Α, αν εξαιρέσει κανείς το Ζω ύφεση κάτω από τη βάση του ήχου και τη finalis που γίνεται στον Νη. (Πα=Γα εδώ)
Το Dixit Dominus Domino meo (Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου) μάλλον πρωτόβαρυς (βλ. 2:04'')
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#3
Γεια!

Ξέρει κανείς από πού θα βρω το μουσικό κείμενο για αυτή την έκδοση του «Χριστός Ανέστη»?

Ανοίξτε τη Μ. Εβδομάδα του Ραιδεστηνού στη σελ. 385.
 
Top