Μεταγραφή σημειογραφίας δι' ἁπλῆν (εὐρωπαϊκήν) χορωδίαν.

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Διά τάς ἀνάγκας μιᾶς χορωδίας μοῦ ἐζητήθη καί μεταγράφω κάποια ἁπλᾶ τροπάρια εἰς τήν εὐρωπαϊκήν σημειογραφίαν διότι δέν γνωρίζουν Βυζ.Μουσικήν. Τά τροπάρια αὐτά ψάλλονται εἰς ἐκδηλώσεις, π.χ. τοῦ φιλοπτώχου κ.ἂ.
Ὃσοι ἐνδιαφέρονται δύνανται νά τά εὑρίσκουν εἰς τόν σύνδεσμον
https://bzquality.wordpress.com/solfege/
.
 
Last edited:
Top