[Ερώτηση] Μεσονυκτικόν

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#21
Γιά τίς Κυριακές: Δέν τήν προβλέπει τό Ἱερατικόν Σιμωνόπετρας, οὔτε τό νέο Ἱερατικόν Ἀ. Δ.. Μόνον σέ ὑποσημείωση ἀναφέρεται ὡς εἴθισται.
Τήν προβλέπει τό ΤΜΕ, Ἱερατικόν Οἰκ. Πατριαρχείου, Ἱερατικόν Ρώμης.

Βασικά ἐκτενής σέ κανένα εἶδος μεσονυκτικοῦ δέν προβλέπεται.
Αὐτή εἶναι τῆς λιτῆς καί καθιερώθηκε ὅταν ἡ λιτή μεταφέρθηκε στό μεσονυκτικό καί ἐπεκτάθηκε καί στούς ἄλλους τύπους, μάλιστα μετά τήν ἁγιορείτικη προσθήκη τῶν κατανυκτικῶν τροπαρίων στό καθ᾿ ἡμέραν (πρβλ. καί ΣΤ, σσ. 58, 59 & ὑποσημ.).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#24
Σύμφωνα με ΤΑΣ η λιτή γίνεται κάθε αγρυπνία. Όποτε δεν θα έπρεπε η εκτενής του μεσονυκτικού να λέγεται και τη Κυριακή;
Ὡραία παρατήρηση!
Γι᾿ αὐτό, λοιπόν, τά πατριαρχικά τυπικά (ΤΚΠ & ΤΜΕ) τήν προβλέπουν.
Κι ἐγώ ἐνθυμοῦμαι τούς παλαιούς ἱερεῖς μας πάντοτε τήν ἔλεγαν.
 
Top