Λειτουργικά χύμα σε πλ. α’ (παρακαταλογάδην - κατά τον λογαϊδικό τρόπο).

Shota

Παλαιό Μέλος
Λειτουργικά χύμα σε πλ. α’.

Κάτι νέο στην νεότερη ιστορία του Πατριαρχικού ναού, αλλά μάλλον κατόπιν παραγγελίας των εκκλησιαστικών αρχών. Περιμένουμε όμως σχόλια από τους υπέρμαχους της παραδόσεως (και «παραδόσεων»; ).

 
Top