[Ψάχνω] Κύριε, ἐκέκραξα. ῏Ηχος δ΄. ᾿Ιακώβου.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Μοῦ ζητήθηκε ἄν ὑπάρχει στό Ψαλτολόγιον σέ ἠχογραφημένη ἐκτέλεση τό Κύριε, ἐκέκραξα. ῏Ηχος δ΄. ᾿Ιακώβου. (πού τό ἀναφέρει κι ἐδῶ ὁ Εὐάγγελος) ἐκτός ἀπό τήν ἐκτέλεση τῆς Χορωδίας "Θεόδωρος Φωκαεύς" Πάτρα, σέ ψηφιακό δίσκο της.
Γνωρίζω ὅτι ἕνα πρόβλημα μέ τό δαιδαλῶδες Ψαλτολόγιον εἶναι ἡ καταχώρηση ἀκουσμάτων κατά ἐκτελεστές καί λιγότερο κατά μέλη. Γνωρίζω ἐπίσης ὅτι αὐτό εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀλλάξει, δηλαδή νά ὑπάρξει καί κατάλογος μελῶν, ἀσχέτως ἐκτελεστοῦ, ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ.
Παρακαλῶ, ὅμως, ἄν κάποιος/α θυμᾶται ἄν ἔχουμε τέτοια ἐκτέλεση ἀπό κάποιον ἐδῶ στό Ψαλτολόγιον νά παραπέμψει ἤ νά τήν ἀνεβάσει ἄν ἔχει.


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Υπάρχει από αγιορείτες ( Φιρφιρής-Δανιηλαίοι, Πανήγυρις Διονυσίου εδώ), π. Θωμά εδώ και με τον Π. Νεοχωρίτη ( Σύμμεικτα Χατζηγιακουμή) εδώ.

Δ.
 
Last edited:

Αθωνίτης

Παλαιό Μέλος
Αγ.Αναστασίας της Ρωμαίας 2008 Ι.Μ.Γρηγοριου.

Ψάλλει ο χορός της Μονής του Καρακάλλου
 

Attachments

  • 05 ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ.mp3
    4.9 MB · Views: 126

Bασίλης

Παλαιό Μέλος
τυχαία ο ποιητής δεν ανέφερε την ηχογράφηση του άρχοντος λαμπαδαρίου αλλά ανέφερε αυτή του Νεοχωρίτη......;;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Εὐχαριστῶ ὅλους καί εὐχαριστίες μεταφέρω τῶν ἐνδιαφερομένων.
Δόθηκε ἡ εὐκαιρία ἔστω γιά ἕνα μέλος νά ἔχουμε μιά συγκεντρωτική παρουσίαση ἠχογραφήσεων. Αὐτό μπορεῖ νά γίνει καί μέ ἄλλα μέλη σταδιακά.

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Από Άρχοντα Δημοσθένη Παϊκόπουλο
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=12542

Από Μαν. Χατζημάρκο
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=10565

Από τον Άρχοντα Χατζηχρόνογλου Γεώργιο
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=18409

Από cd Αθανασίου Πέττα
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=22404

Μπουραζερίτες
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=22404

Δεξιά οι Δανιηλαίοι και αριστερά οι Θωμάδες
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=62578#post62578

Με δεξιούς ψάλτες τον Κ. Μπιλάλη και τους αδελφούς Μαντζούρηδες και αριστερούς τους πατέρες της μονής Δοχειαρίου
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=129683#post129683
 
Top