Κυριακή της Απόκρεω

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#5
Ἡ καλλιφωνία του δεδομένη, τὸ 'χω ξαναπεῖ.
Γνώσεις σίγουρα ἔχει.
Ἐμπειρία ἔχει, καὶ ἀκούσματα σίγουρα ἀπ᾿ ὅτι ἔχω μάθει.

Δὲν ἀντιλαμβάνομαι γιατὶ ἀφήνει νὰ παρεισφρύσει στὸ μέλος του τὸ τραγουδιστικὸ στοιχεῖο. Μολονότι αὐτὴν τὴν φορὰ ἔψαλλε σχετικά, συντηρητικώτερα, ἐν τούτοις παραμένει κυρίαρχη ἡ κοσμικὴ ἑρμηνεία.

Μπορεῖ νὰ εἶναι εὐχάριστος στὸ ἄκουσμα, ὄμως σάν ψάλτης σὲ κεντρικὸ ναὸ καὶ μὲ ὅλα τὰ παραπάνω προσόντα καὶ γνώσεις, ὀφείλει -κατὰ τὴν γνώμη μου- νὰ διαχωρίσει τὴν «ἐλευθερία» τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ ἀπὸ τὴν ψαλτική του.

Τότε σίγουρα θὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ φερέλπιδες ψάλτες τῆς γενιᾶς του.
 
Top