Κυριακή και Σάββατο του Αντίπασχα

#1
Χριστός Ανέστη!

Παρατήρησα ότι στον Σύστημα τυπικού του Παπαγιάννη(σελ. 665) ο κανόνας έχει στίχο "Δόξα τη Αγία Αναστάσει σου Κύριε" ενώ στο τυπικό της Αποστολικής Διακονίας (σελ.201) άνευ στίχων.
Επίσης στην Λειτουργία ο Παπαγιάννης(σελ. 666) έχει Τη φιλοπράγμονι δεξιά ενώ στο τυπικό της Αποστολικής Διακονίας (σελ.201) του Πάσχα.
Ακόμα το Σάββατο ο Παπαγιάννης(σελ. 668-669) γράφει ότι δεν έχει ενάτη αλλά τιμιωτέρα και δοξολογία χύμα (έχει μια υποσημειωση, την 1330 σελ.669 που εξηγεί ) ενώ στο τυπικό της Αποστολικής Διακονίας (σελ.205) σαν την Κυριακή.

Ποίο από τα δύο είναι σωστό και θα πρέπει να ακολουθήσουμε;

Υ.Γ. Εμείς την Κυριακή ακολουθήσαμε το τυπικό της Αποστολικής Διακονίας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Ποίο από τα δύο είναι σωστό και θα πρέπει να ακολουθήσουμε;

Τά Δίπτυχα ἀκολουθοῦν τό ΤΜΕ. Ὁ π. Κων. Παπαγιάννης πάντοτε ἀναφέρει τίς διατάξεις τοῦ ΤΜΕ, ἀλλά μᾶς διδάσκει καί μέ τήν παράθεση διατάξεων ἄλλων παλαιοτέρων ἤ ἀμιγῶς μοναχικῶν (κτητορικῶν) τυπικῶν.
Τό θέμα τῶν «στίχων» τῶν κανόνων ἔχει ἀναλυθεῖ δεόντως στήν ἑνότητα τοῦ ὄρθρου, γιά δέ τό Σάββατον τῆς ἀποδόσεως τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς «τοῦ Θωμᾶ» ὁ π. Παπαγιάννης στήν ὑποσημείωση μᾶλλον προκρίνει μεγάλη δοξολογία.


 
Top