Κυπριακὴ Βιβλιοθήκη

haris1963

παλαιότατο μέλος
#3
Συγκεκριμένα τα εξής δύο:
1.Εκκλησιαστική Σάλπιξ, τόμος Α΄,Αναστασιματάριον, Στυλιανού Χουρμουζίου
http://cypruslibrary.moec.gov.cy/ebooks/41002/files/41002w.pdf
2.Αναστασιματάριον Πέτρου υπό Φωκαέως, Θεσσαλονίκη 1878
http://cypruslibrary.moec.gov.cy/ebooks/46196/files/46196w.pdf
Τα αυτά χωρίς υδατογραφήματα, και με διορθωμένη την κατεύθυνση μερικών σελίδων στο Αναστασιματάριο του 1878 διασκευής Φωκαέα.

χς
 

Attachments

Top