Κοσμικὴ μεταβυζαντινὴ μουσικὴ

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Μιὰ ἐνδιαφέρουσα δημοσίευση ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Ὠδεῖο Πετρούπολης μὲ τίτλο ΑΛΛΟΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΚΟΥΡΣΕΥΑΝ συνάντησα ἐδῶ. Πρόκειται γιὰ ἀπόπειρα ἀνασύνθεσης κοσμικῆς μεταβυζαντινῆς μουσικῆς τοῦ 16ου και 17ου αἰώνα ἀπὸ ἁγιορείτικα χειρόγραφα. Μάλιστα παρατίθενται δωρεάν καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς συνθέσεις τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου.

Παραθέτω σὲ .pdf καὶ τὸ φυλλάδιο τοῦ δίσκου, ἀπὸ τὸ ἴδιο site, ὅπου περιέχονται τὰ κείμενα τῶν τραγουδιῶν καὶ ἡ ἀκριβὴς προέλευσή τους, καθὼς καὶ μιὰ σύντομη μουσικὴ θεωρία τοῦ Γιώργου Χατζημιχελάκη.

Ἡ παραγωγὴ εἶναι τοῦ 2006 ἐπομένως μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ γνωστὸ.
 

Attachments

  • ALLOTESOTANEKOYRSEVAN-1.pdf
    310.9 KB · Views: 85
Top