Κοντάκιον εις την Απόλυση του Όρθρου τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος

#1
Από πότε μαρτυρείται η αντικατάσταση του «Ἐν τῷ Ναῶ ἐστῶτες τῆς δόξης σου…» από το κοντάκιον της ημέρας στους Όρθρους των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής; Δεν είναι λίγο «περίεργη» τάξη;
Προβλέπεται , βεβαίως, από τα εν χρήσει έντυπα Τριώδια, αλλά μέχρι και το Τυπικό Διονυσίου (1909) προβλέπει το «Ἐν τῷ Ναῶ ἐστῶτες τῆς δόξης σου…».
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Κανονικὰ δὲν λέγεται τίποτα. Τὸ κοντάκιο ὁρίζεται ἀπὸ τὸ τυπικὸ τοῦ Κωνσταντίνου 1838, ἐνῶ τὸ Τριῴδιον ἔκδ. 1850 ἔχει τὸ Ἐν τῷ ναῷ ἐστῶτες...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
#4
Κανονικὰ δὲν λέγεται τίποτα.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αρχικώς δεν ελέγετο τίποτε και κατόπιν προσετέθη το «Ἐν τῷ Ναῶ ἐστῶτες τῆς δόξης σου…», ενώ για την Μεγάλη εβδομάδα προσετέθη το κοντάκιον ως καταλληλότερον;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Βασίλειε, δές ἐδῶ κι ἐδῶ ;)

Ὁπότε (Μανόλη) οὐσιαστικά στό ΤΜΕ § 48 ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ (Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΟΡΘΡΟΥ) αὐτή ἡ ἀρχαϊκή διάταξη προβλέπεται (ἄνευ ἀπολυτικίου ἤ κοντακίου), ἄσχετα μέ τό τί γράφεται στήν ὑποσημ. 31.
 
Top