Τριώδιον Α. Δ. νέα αναθεωρημένη έκδοση (επιμ. + Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἤδη κυκλοφόρησε ἡ ἀναμενόμενη ἔκδοση τοῦ νέου Τριωδίου Ἀποστολικῆς Διακονίας ἐπιμελείᾳ τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Κων/νου Παπαγιάννη (μετά καί ἀπό τούς δύο ἐκδοθέντες τόμους: Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον).

http://www.apostoliki-diakonia.gr/index_gr.asp
http://www.apostoliki-diakonia.gr/pdf/timokatalogos_2015.pdf
http://www.apostoliki-diakonia.com.gr/index.asp?cPath=2&pPath=0
μεγάλο σχῆμα
http://www.apostoliki-diakonia.com.gr/product-info.asp?language=2&products_id=220
μικρό σχῆμα
http://www.apostoliki-diakonia.com.gr/product-info.asp?language=2&products_id=242

99.03.045.jpg
99.03.068.jpg
 
Last edited:
Στὴν νέα ἔκδοση τοῦ Τριῳδίου μικροῦ σχήματος (Α.Δ.) μὲ ἐπιμέλεια τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη ὑπάρχουν ξεχωριστὰ τὰ λάθη καὶ οἱ προτεινόμενες διορθώσεις, ὅπως στὸ ἀνάλογο βιβλίο τῆς Μ. Ἑβδομάδος; Καὶ ἂν ναί, μποροῦν νὰ ἀνεβοῦν ἐδῶ ἢ ὑπάρχουν πνευματικὰ δικαιώματα;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στὴν νέα ἔκδοση τοῦ Τριῳδίου μικροῦ σχήματος (Α.Δ.) μὲ ἐπιμέλεια τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη ὑπάρχουν ξεχωριστὰ τὰ λάθη καὶ οἱ προτεινόμενες διορθώσεις, ὅπως στὸ ἀνάλογο βιβλίο τῆς Μ. Ἑβδομάδος; Καὶ ἂν ναί, μποροῦν νὰ ἀνεβοῦν ἐδῶ ἢ ὑπάρχουν πνευματικὰ δικαιώματα;
Πρόκειται γιά 30 σελίδες πού περιέχουν 423 παραπομπές.
Καί νά ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα καί νά ἐπιτρεπόταν ἀκόμη ἡ ἀνάρτηση, δέν ἔχει νόημα, γιατί δέν ξέρεις σέ τί ἀντιστοιχεῖ, ποῦ ἀναφέρεται δηλ., ἡ κάθε παραπομπή.

Καί ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, ὅπως καί γιά..

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εἶμαι ἀπό τούς πρώτους πού ὑποστήριξα αὐτή τήν ἔκδοση καί τήν τοποθέτησα στά ψαλτήρια τοῦ ναοῦ.
Ξαφνιάστηκα ὅμως τήν περασμένη Κυριακή (Ὀρθοδοξίας) ὅταν ἄκουσα ἀπό τόν ψάλτη τό γνωστότατο ἀπολυτίκιο «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ...» χωρίς τό σαρκί καί τό ἐκ (τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ).
Ἐντάξει παπούλη μου συχωρεμένε καί ἀξιολάτρευτε, πού μᾶς ἔχεις προσφέρει τά μέγιστα, κάποια πράγματα, ὅσο κι ἄν ἀπαντῶνται στά χφφ ἔτσι, ὅσο κι ἄν τά μετρᾶμε σέ συλλαβές (κάτι πού ἀκριβῶς δέν ἰσχύει στήν ἐκκλ. ποίηση καί μουσική), δέν μποροῦν νά ἀλλάξουν, γιατί ἀπό μωρά ἔτσι τό ξέρουμε τό ἀπολυτίκιο.
Καλόν εἶναι νά μελετᾶμε καί νά γνωρίζουμε, ἀλλά νἀ ἔχουμε καί τή διάκριση κατά πόσον κάποια πράγματα μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν πλέον στή πράξη.
Σημ. Ὁ μακαριστός τό ἔχει ἐπισημάνει καί ἀπό τόν α΄ τόμο Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον.
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
κάποια πράγματα, [...] δέν μποροῦν νά ἀλλάξουν, γιατί ἀπό μωρά ἔτσι τό ξέρουμε τό ἀπολυτίκιο.
Αν και με κάπως παιγνιώδη τρόπο, αυτό που είπατε είναι η πεμπτουσία του «ὡς ἐδιδάχθημεν».

Υγ Το είχα συνοψίσει κάποτε (με κάπως πιο αξιωματικό τρόπο) ως εξής:
μια όψιμη διόρθωση ενός κειμένου που είναι εν χρήσει επί αιώνες, όταν είναι αναγκαία, είναι επιτρεπτή (και επιβεβλημένη)·
όταν δεν είναι αναγκαία, δεν είναι επιτρεπτή.


Υγ 2
πού μᾶς ἔχεις προσφέρει τά μέγιστα
Ασφαλώς!
 
Last edited:
Στην προμετωπίδα της Β' Κυριακής των Νηστειών, ατυχώς, υπάρχει η σκιτσογραφία του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος (ήτις και επαναλαμβάνεται -ορθώς- εις την οικείαν εορτήν του) και ουχί του αγ. Γρηγορίου Παλαμά.
 
Last edited:
Top