Κοντάκια Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#21
Το Προστασία των Χριστιανών;
Ανήκει εις τα κοντάκια "παρακλητικά". Στην έκδοση του Pitra εμφανίζεται ανεπίγραφος. Και ο Grosdidier de Matons δεν λέει κάτι για τον Δαμασκηνό (λέει κάτι παραπάνω: L'école sabaïte, en ce qui concerne le kontakion, n'existe pas).
 
Top