Κοντάκια [Θεία Λειτουργία]

#21
Καλά τα των #19 και #20 απαντήσεων. Θα μπορούσαν όμως να τεκμηριωθούν και με κάποιες παραπομπές διότι υπάρχει αντίλογος;
Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#23
Θα μπορούσαν όμως να τεκμηριωθούν και με κάποιες παραπομπές διότι υπάρχει αντίλογος;
Σέ τί συνίσταται ὁ ἀντίλογος; Ἡ τεκμηρίωση εἶναι τό ἰσχῦον Τυπικό τοῦ Βιολάκη (ΤΜΕ) στήν § 40 τῆς Προθεωρίας. Ἐδῶ βρίσκεται καί ὁλόκληρο γιά νά φαίνεται καί ἡ ὑποσημ. 13 τῆς σελ. 34, τήν ὁποία ὅμως σελίδα ἐπισυνάπτω μέ κοκκινισμένα τά σημεῖα πού μᾶς ἐνδιαφέρουν.
Τί ἄλλο;
 

Attachments

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#24


Στὰ πεντηκοστάρια ἐκδ. 1525, 1681, 1687 καὶ 1820 «Δόξα, καὶ νῦν» προηγεῖται τοῦ κοντακίου τῆς ἀναλήψεως.
Ἀπὸ τὸ Μηναῖο Ἰανουαρίου τοῦ 1551, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων. Αὐτὸ συναντᾶται καὶ στὶς μετέπειτα ἐκδόσεις, χωρὶς νὰ ἔχω ὑπ' ὄψιν μου αὐτὲς τῶν τελευταίων χρόνων.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#25
Ἀπὸ τὸ Μηναῖο Ἰανουαρίου τοῦ 1551, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων. Αὐτὸ συναντᾶται καὶ στὶς μετέπειτα ἐκδόσεις, χωρὶς νὰ ἔχω ὑπ' ὄψιν μου αὐτὲς τῶν τελευταίων χρόνων.
Ἄλλη τάξη. Παρατηρεῖς ὅτι στό εἰσοδικόν δέν ψάλλεται τό· Σῶσον ἡμὰς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

Σήμερα δέν χρησιμοποιεῖται, γιατί ὅταν καταργήθηκαν τά ἀντίφωνα καί εἰσῆλθαν τά τυπικά μέ τούς μακαρισμούς, ἡ εἴσοδος δέν γίνεται ἐν μέσῳ τοῦ γ΄ ἀντιφώνου, ἀλλά τό γ΄ ἀντίφωνον τελειώνει στούς μακαρισμούς πού ἔχουν Δόξα. Καὶ νῦν. Τά ἀπολυτίκια καί τό κοντάκιον ἀποτελοῦν μιά ξεχωριστή ἐμβόλιμη ἑνότητα. ...
Αὐτό μπορεῖ νά γίνεται ὅταν δέν ὑπάρχει συλλείτουργο καί τά λέει ὅλα ὁ χορός, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά λέει καί τό Δόξα. Καὶ νῦν. Τώρα οἱ ἱερεῖς ἤ ὀ ἀρχιερεύς νά λένε Δόξα. Καὶ νῦν; Δέν συνηθίζεται καί οὔτε προβλέπεται ἀπό τό ἰσχῦον τυπικό.
 
#26
Καλημέρα σε όλους! Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα επισφραγιστικά κοντάκια των καθημερινών (όποτε δεν έχουμε εορταστική ακολουθια) σε προερτίους περιόδους. Για παράδειγμα, αύριο του αγίου Μηνά, θα λειτουργήσουμε, αλλά θα ψάλουμε την ακολουθία του Μηναίου άνευ καταβασιών και μεγάλης δοξολογίας. Στην Θ. Λειτουργία θα πω το ''Ο υψωθείς'' ή το ''Ο καθαρώτατος''; Σας ευχαριστώ.
 
#28
Ὁ Ὑψωθείς.
Όχι το «Προστασία…», το οποίο είναι και το επισφραγιστικό (μετά τα κοντάκια της ημέρας) της ακολουθίας των Τυπικών;
Δηλαδή , αν ήταν Δευτέρα , θα επισφραγίζαμε με το κοντάκιο των Αρχαγγέλλων, την Τρίτη με του Προδρόμου και την Πέμπτη με των Αποστόλων και του Αγίου Νικολάου;
Ή αυτό γίνεται μόνο τις Τετάρτες, Παρασκευές και το Σάββατο που τα κοντάκια αυτών των ημερών , ως έχοντα Δεσποτικό ή Θεομητορικό περιεχόμενο , δεν χρειάζονται επισφράγιση όπως τα κοντάκια Αγίων , κατά τα νυν τουλάχιστον κρατούντα ;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#29
Ὁ Ὑψωθείς.
κατὰ τὸ ΤΜΕ σ. 35.

Κατὰ τὰ παλαιὰ τυπικά, ἀπολυτίκιο, Δόξα κοντάκιο τοῦ ἁγίου, Καὶ νῦν θεοτοκίο προσόμοιο

(χφφ. Μ. Λαύρας Δ-55 μηναῖα ια’-ιβ’ αἰ. φ. 47r-v, Vat. gr. 782 ΤΑΣ α’ ἥμισυ ιγ’ αἰ. φφ. 158v, 166r, 174v, Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φφ. 159r, 166r, 173v, 197v, 203v, 204r, 204v, 210v, Dmitrievskij τ. 2 σ. 607, τ. 3 σ. 242, χφφ. Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 180r, ΕΒΕ 691 ιζ’ αἰ. φφ. 25r-31v, Δημοτικῆς βιβλιοθήκης Κοζάνης Χ 101, ὡρολόγιο ιζ’ αἰ. φφ. 232r-233v, Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. γ’, ια’, κστ’, νθ’, οη’, οθ’, π’).

Ὡς προσόμοια θεοτοκία κοντακίων μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καθίσματα θεοτοκία τῆς Παρακλητικῆς, τῶν τριαδικῶν κανόνων, τοῦ Θεοτοκαρίου ἤ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
 
Last edited:

aggelos

Νέο μέλος
#30
Ευλογείτε.
Το Σάββατο με αλληλούια, μετά την Είσοδο του Ευαγγελίου ποιό Κοντάκιο λέμε; Μετά των Αγίων; Ως απαρχας της φύσεως; και τα δύο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#32
Ευλογείτε.
Το Σάββατο με αλληλούια, μετά την Είσοδο του Ευαγγελίου ποιό Κοντάκιο λέμε; Μετά των Αγίων; Ως απαρχας της φύσεως; και τα δύο;
Κατά τό ΤΜΕ καί ΣΤ μόνον Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως. Κατά τήν ἑρμηνείαν ὅμως τῶν ΔΕΕ καί τά δύο. Καί τά δύο ἐπίσης ΤΓΡ καί ΣΤ στήν ὑποσημείωση.
Κατά τό ΤΑΣ (#31), Δόξα, Μετὰ τῶν ἁγίων, Καί νῦν, θεοτοκίον, Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα ἔχομεν (πρβλ. #29).
 
Top