Κοντάκια [Θεία Λειτουργία]

#21
Καλά τα των #19 και #20 απαντήσεων. Θα μπορούσαν όμως να τεκμηριωθούν και με κάποιες παραπομπές διότι υπάρχει αντίλογος;
Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#23
Θα μπορούσαν όμως να τεκμηριωθούν και με κάποιες παραπομπές διότι υπάρχει αντίλογος;
Σέ τί συνίσταται ὁ ἀντίλογος; Ἡ τεκμηρίωση εἶναι τό ἰσχῦον Τυπικό τοῦ Βιολάκη (ΤΜΕ) στήν § 40 τῆς Προθεωρίας. Ἐδῶ βρίσκεται καί ὁλόκληρο γιά νά φαίνεται καί ἡ ὑποσημ. 13 τῆς σελ. 34, τήν ὁποία ὅμως σελίδα ἐπισυνάπτω μέ κοκκινισμένα τά σημεῖα πού μᾶς ἐνδιαφέρουν.
Τί ἄλλο;
 

Attachments

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#24


Στὰ πεντηκοστάρια ἐκδ. 1525, 1681, 1687 καὶ 1820 «Δόξα, καὶ νῦν» προηγεῖται τοῦ κοντακίου τῆς ἀναλήψεως.
Ἀπὸ τὸ Μηναῖο Ἰανουαρίου τοῦ 1551, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων. Αὐτὸ συναντᾶται καὶ στὶς μετέπειτα ἐκδόσεις, χωρὶς νὰ ἔχω ὑπ' ὄψιν μου αὐτὲς τῶν τελευταίων χρόνων.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#25
Ἀπὸ τὸ Μηναῖο Ἰανουαρίου τοῦ 1551, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων. Αὐτὸ συναντᾶται καὶ στὶς μετέπειτα ἐκδόσεις, χωρὶς νὰ ἔχω ὑπ' ὄψιν μου αὐτὲς τῶν τελευταίων χρόνων.
Ἄλλη τάξη. Παρατηρεῖς ὅτι στό εἰσοδικόν δέν ψάλλεται τό· Σῶσον ἡμὰς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

Σήμερα δέν χρησιμοποιεῖται, γιατί ὅταν καταργήθηκαν τά ἀντίφωνα καί εἰσῆλθαν τά τυπικά μέ τούς μακαρισμούς, ἡ εἴσοδος δέν γίνεται ἐν μέσῳ τοῦ γ΄ ἀντιφώνου, ἀλλά τό γ΄ ἀντίφωνον τελειώνει στούς μακαρισμούς πού ἔχουν Δόξα. Καὶ νῦν. Τά ἀπολυτίκια καί τό κοντάκιον ἀποτελοῦν μιά ξεχωριστή ἐμβόλιμη ἑνότητα. ...
Αὐτό μπορεῖ νά γίνεται ὅταν δέν ὑπάρχει συλλείτουργο καί τά λέει ὅλα ὁ χορός, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά λέει καί τό Δόξα. Καὶ νῦν. Τώρα οἱ ἱερεῖς ἤ ὀ ἀρχιερεύς νά λένε Δόξα. Καὶ νῦν; Δέν συνηθίζεται καί οὔτε προβλέπεται ἀπό τό ἰσχῦον τυπικό.
 
Top