Κοινωνικόν Σαββάτου

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Στα εισαγωγικά των Διπτύχων 2009 (σελ. να') αναφέρεται οτι όταν ψάλλεται «Θεός Κύριος» το Σάββατο, λέμε κοινωνικό «Αγαλλιάσθε δίκαιοι» ή εάν εψάλλη μεγάλη δοξολογία λέμε κοινωνικό προσιδιάζον στον εορταζόμενο άγιο. Όταν ψάλλεται «Αλληλούια» στον Όρθρο τότε λέμε κοινωνικό «Μακάριοι ους εξελέξω».

Όντως, π.χ. την 3 Ιανουαρίου 2009 (Σάββατο πρό των Φώτων) τα Δίπτυχα έχουν «Θεός Κύριος» και κοινωνικό «Αγαλλιάσθε».

Το ΗΟΠ 2009 είχε «Μακάριοι» για την ίδια μέρα παρότι αναφέρει «Θεός κύριος» στον Όρθρο (με δοξολογία χύμα όπως και στα Δίπτυχα).

Το ΤΓΡ (σ. 213) λέει «Μακάριοι» για μη εορταζόμενο άγιο το Σάββατο και κοινωνικό του αγίου εάν ο άγιος είναι εορταζόμενος ή εάν ο άγιος είναι μη εορταζόμενος αλλά έχει δύο δοξαστικά στον εσπερινό ή είναι απόστολος.
 
Last edited:

giorgosgoudi

Νέο μέλος
Αυτή η διάταξη ξεκίνησε το 2009 ή υπήρχε πάντα;

Την ανακάλυψα κάποια στιγμή στο δίπτυχο και διερωτήθηκα αν ήταν δικό μου φταίξιμο που επί χρόνια έλεγα μόνο το μακάριοι του π.λ σε πλ. Α αγνοώντας τη λεπτομέρεια αυτή.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Σύμφωνα μὲ τὰ χειρόγραφα τοῦ ΤΑΣ, ὅταν εἶναι «Ἀλληλούια», ψάλλονται κοινωνικὰ «Ἀγαλλιᾶσθε...» καὶ «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...».

Ὅταν ψάλλεται «Θεὸς Κύριος...» μὲ Παρακλητική, ψάλλονται κοινωνικὰ τοῦ ἁγίου καὶ
«Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στα εισαγωγικά των Διπτύχων 2009 (σελ. να') αναφέρεται οτι όταν ψάλλεται «Θεός Κύριος» το Σάββατο, λέμε κοινωνικό «Αγαλλιάσθε δίκαιοι» ή εάν εψάλλη μεγάλη δοξολογία λέμε κοινωνικό προσιδιάζον στον εορταζόμενο άγιο. Όταν ψάλλεται «Αλληλούια» στον Όρθρο τότε λέμε κοινωνικό «Μακάριοι ους εξελέξω».
Ἀπό τοῦ 2007 καί σύμφωνα μέ τήν ὑποσημ. 123 τοῦ ΣΤ (ἔκδ. 2006), ὅπως τά ἀναφέρει ἐδῶ ὁ Γιάννης πού μέ συμβουλεύτηκε.

Πρβλ. «Γενικαί Τυπικαί Διατάξεις» Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Ἀπό τοῦ 2007 καί σύμφωνα μέ τήν ὑποσημ. 123 τοῦ ΣΤ (ἔκδ. 2006), ὅπως τά ἀναφέρει ἐδῶ ὁ Γιάννης πού μέ συμβουλεύτηκε.

Πρβλ. «Γενικαί Τυπικαί Διατάξεις» Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος
Και σας ευχαριστώ θερμά! Ανέτρεξα στην ενορία μου για να βρω αρχείο Διπτύχων, αλλά δεν κρατούνε πλέον λόγω χώρου. Οπότε, θεώρησα σχετικότερο τον π. Μάξιμο για να ρωτήσω από ποια χρονολογία ξεκινάει να προβλέπεται στα Δίπτυχα η τάξη αυτή. Τα υπόλοιπα τα εντόπισα στο παρόν και στο θέμα αυτό, απλά δεν ήταν στόχος μου να μακρηγορήσω επ' αυτού, αλλά να παραθέσω τη διάταξη που μας δεσμεύει.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
To πρόβλημα βεβαίως λύνεται και εάν τυχόν ψαλλούν δύο κοινωνικά, κατά την τάξη του ΤΑΣ.

Αυτό στις μέρες μας είναι εύκολη λύση, αφού υπάρχουν ήδη δημοσιευμένες πολλές σύντομες συνθεσεις. Ενδεικτικά του Ιωάσαφ Διονυσιάτου η του Δοσιθέου Κατουνακιώτου, που είναι και απλούστερες. Για να μην πω του Σακελλαρίδη :ROFLMAO:
 
Top