Κεκραγάριον α' ήχος για το "Ω! του παραδόξου θαύματος"

#1
Ανεβάζω το Κεκραγάριο του α' ήχου, σε μέλος που να ταιριάζει με το αργό προσόμοιο "Ω! του παραδόξου θαύματος".
Τα έγραψα διότι δεν είχα προσωρινά πρόσβαση στην βιβλιοθήκη μου για να αναζητήσω τα "Αγιορείτικα" τα οποία όμως μόνο ακουστικά τα είχα υπ' όψιν.

Όταν τα έγραφα δεν είχα κατά νου αυτά. Τα ανεβάζω, έτσι απλά, επειδή μου αρέσει να μοιράζομαι με την κοινότητα δικά μου πράγματα, όπως οι αξιο(ψαλτο)λογ(ιώ)ό-τεροι :) από μένα συνάδελφοι μοιράζονται αφειδώς τους δικούς τους κόπους. Μπορεί βέβαια να αρέσουν σε κάποιον και τα ψάλλει.

Η επικεφαλίδα ας μη ληφθεί υπόψιν. Ζήλος νεότητος.:p
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top