Κεκραγάρια Β+Α

Ἀργοσῦντομα Κεκραγάρια εἰς ἦχον Β΄(χρωματικός, μαλακοῦ διατόνου) παραμεσάζοντα διατονικῶς!
 

Attachments

  • Κεκραγαρια Β+Α.pdf
    158 KB · Views: 79
Top