Καλοφωνικός Ειρμός «Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν» ήχ. πλ δ΄ Γεωργίου του Kρητός

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Εκτελέσεις:
Θρασύβουλος ΣτανίτσαςΑπό το Σώμα Δεύτερο «Καλοφωνικοί Ειρμοί» της σειράς «Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής», του Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή.

Ο Μ. Χατζηγιακουμής, σημειώνει:

"Η ερμηνεία του Στανίτσα στον Καλοφωνικό αυτόν ειρμό είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και τις πιο ενδιαφέρουσες. Ήπια, ικετευτική, ανεπιτήδευτη και πηγαία, με λιτό βάθος και εσωτερικότητα, ταυτόχρονα ωστόσο εξαιρετικά δεξιοτεχνική, εντυπωσιακή σε ρυθμική ακρίβεια, με μακροπερίοδες εκφορές ("τενούτες"), πλούσιες αναλύσεις και άλλα ιδιοπρόσωπα εκφραστικά ποικίλματα. Στοιχεία που στη βάση τους έχει προσδιορίσει ασφαλώς και εδώ η μακρόχρονη ψαλτική παράδοση του ειρμού (ανήκε επίσης στο ρεπερτόριο των Πατριαρχικών ψαλτών)".
από εδώ.

Δημήτριος Ιωαννίδης


Ματθαίος Τσαμκιράνης


▶▶▶Το μουσικό κείμενο εδώ.
 
Last edited:

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
"Ει νεύσεις έτι " πτώση στον Ζω! πως πέφτει στον βαρύ ο κάθε ένας στα άνω ηχητικά παραδείγματα ;! υπάρχουν διαφορές; τις ακούτε; αν ακούει κάποιος διαφορά θα συνεχίσω αλλιώς σταματώ εδώ.
Σε αυτά τα χρονικά σημεία του κάθε άνω βίντεο που σας δίνω γίνεται το πέρασμα που λέω :
Στανίτσας 13'.06 ''
Ιωαννίδης 16'.42''
Τσαμκιράνης 11'.36''

Ψάξτε την 'λεπτομέρεια', δεν υπάρχει ασήμαντη λεπτομέρεια!!!!!
 
Top