Καθημερινές και Ενιαύσιος Στέφανος

DiamantopoylosT

Παλαιό Μέλος
#1


Αυτό το βιβλίο που έχει όλα τα απολυτίκια και τα κοντάκια των αγίων της κάθε ημέρας είναι καλό να το χρησιμοποιούμε και τις ημέρες που δεν έχει στο μηναίο απολυτίκια;

Αν ναι τότε τι γίνεται με τα απολυτίκια και τα κοντάκια της εβδομάδας, όπως σήμερα του Προδρόμου; Παύουν πλέον οριστικά να χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις τα της εβδομάδας;

Μήπως υπάρχει κάτι επίσημο, κάποια εγκύκλιος από την εκκλησία σχετικά με το θέμα; Στο Θεός Κύριος, στο Κοντάκιο, πριν το συναξάρι, στο τέλος του Όρθρου και στη μικρή είσοδο, τι πιστεύεται πως είναι ποιο σωστό να λέγεται και γιατί;

Τα διάβασα τα σχετικά μηνύματα καθώς και το άρθρο του πατρός Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, αλλά δεν μιλά συγκεκριμένα τι θα πρέπει να κάνω σε μια καθημερινή σχετικά με το βιβλιο αυτό; Να το χρησιμοποιώ κάθε φορά ή μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις;

Αν δεν υπάρχει επίσημη θέση της εκκλησίας μας σχετικά με το θέμα μήπως πρέπει να υπάρξει σύντομα ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις; Αρκετοί λαϊκοί και κληρικοί πιστεύουν πως αν υπάρχει κάπου γραμμένο πρέπει οπωσδήποτε να λέγεται το απολυτίκιο και το κοντάκιο του αγίου της ημέρας και όχι τα άλλα του κύκλου της εβδομάδας.

Όσο δεν υπάρχει κάτι επίσημο είναι προτιμότερο να ακολουθήσουμε το τυπικο πριν την συγγραφη του ενιαυσιου στεφανου ή οχι; 
#3
Υπάρχει επίσημη θέση της Εκκλησίας στο ισχύον τυπικό (Τυπικό Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ή ΤΜΕ), που έχει πατριαρχική σφραγίδα. Κοντάκια των αγίων δεν ψάλλονται κατά το ΤΜΕ, αλλά μόνον το επισφραγιστικό. Απολυτίκια όλων των αγίων, ακόμα και αν δεν υπάρχουν στο μηναίο, θα βρείτε στο Ωρολόγιον το Μέγα (και δεν εννοώ τις νεοφανείς προσθήκες). Ένα κλασσικό Ωρολόγιο, όπως του Σαλίβερου, πιστεύω ότι σας καλύπτει απόλυτα.
 

Attachments

Last edited:

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#4
Προσωπικά για τις νεώτερες αυτές τάσεις θεωρώ ότι δημιουργούνται θεολογικά ζητήματα. Οι ακολουθίες όλο και περισσότερο από χριστοκεντρικές, γίνοται αγιοκεντρικές, κάτι το οποίο (θεωρητικά τουλάχιστον) αντικατοπτρίζει και την τάση των πιστών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό φτάνει σε σημεία συμψαλμώδησης δεσποτικών εορτών ή απόδοσή των, με αγίους της ημέρας (του μηναίου ή της φυλλάδας), σε σημείο μάλιστα που να εξισώνονται οι αναφορές μας, εξισσοροπώντας πρόσωπα και καταστάσεις με ένα σκεπτικό εντελώς πελατειακό, που ούτε οι ίδιοι οι άγιοι θα ήθελαν να κάνουμε.

Δεν ξέρω τι εξυπηρέτησε η αναφορά συγκεκριμένων εορτών τις ημέρες της εβδομάδος την εποχή που αυτό επικράτησε, αλλά πιστεύω ότι δεν έγινε τυχαία και με μόνο γνώνομα το γεγονός ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να καλύψουμε την έλλειψη ασματικών ακολουθιών για νεοφανείς και μη αγίους. Με μόνη ίσως εξαίρεση (αποδεκτή και από θεολόγους) τον άγιο Νικόλαο, τα υπόλοιπα πρόσωπα στα οποία γίνονται αναφορές, θεωρώ ότι όντως πρέπει καθ' όλη την διάρκεια του έτους να θυμόμαστε τιμώντας τους. Ο τρόπος δε με τον οποίο γίνεται (χωρίς Ευαγγέλια στον Όρθρο, χωρίς καταβασίες, μεγάλες δοξολογίες κλπ.), κάνει ένα γεγονός που πραγματικά έχει λόγο να πανηγυρίζει (όχι απλά εορτάζει, για να μην παρεξηγούμαι) η Εκκλησία όπως π.χ. η Ανάσταση στην οποία αναφερόμαστε κάθε Κυριακή, ή η εορτή ενός μεγάλου αγίου όπως του Αγίου Δημητρίου, ένα όντως ξεχωριστό γεγονός.

Κατανοώ τους νεώτερους υμνογράφους οι οποίοι επιθυμούν οι κόποι τους να ακούγονται (είτε αφορά πλήρεις ασματικές ακολουθίες, είτε Απολυτίκια αγίων), αλλά καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε τις προτεραιότητές μας και κυριώς την ιεραρχία, η οποία διαίπει ακόμη και τον Παράδεισο...
 

b_logger

Νέο μέλος
#5
Το Ωρολόγιον το Μέγα έκδοσης Το Περιβόλι της Παναγίας, έχει σήμερα Αλληλούια. Το Μηναίο ωστόσο έχει απολυτίκιο στους αγίους μάρτυρες: Οι Μάρτυρες σου Κύριε αλλά δεν έχει Κοντάκιον! Το Ωρολόγιον το Μέγα έκδοσης της Αποστολικής Διακονίας έχει απολυτίκιον: Φιλοσοφίας ταις ακτίστιν, διαφορετικό από αυτό του μηναίου! Επίσης το ίδιο βιβλίο έχει πολλά περισσότερα απολυτίκια σε σχέση με του αντίστοιχο από Το Περιβόλι της Παναγίας. Επίσημη θέση της Εκκλησίας δε γνωρίζω παρά μόνο αυτά που γράφει το ΤΜΕ. Η γνώμη μου για να μην γίνονται παρεξηγήσεις είναι να χρησιμοποιείτε το Ωρολόγιον το Μέγα έκδοσης Το Περιβόλι της Παναγίας μαζί με το (νέο) Εγκόλπιο του Αναγνώστου της Αποστολικής Διακονίας και όταν έχει Αλληλούια θα λέγετε το Απολυτίκιον και Κοντάκιον της ημέρας της Εβδομάδας. Οτιδήποτε άλλο θα φέρνει αναστάτωση.
 
#6
Μανουήλ δομέστικος;75780 said:
Απολυτίκια όλων των αγίων, ακόμα και αν δεν υπάρχουν στο μηναίο, θα βρείτε στο Ωρολόγιον το Μέγα
Ακόμα και αν στο Ωρολόγιο γράφει μόνο ἀλληλούϊα, υπάρχει απλή λογική:
1) Αν εορτάζουν μάρτυρες ψάλλουμε Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε...
2) Αν εορτάζει ένας μάρτυρας ψάλλουμε Ὁ μάρτυς σου Κύριε...
3) Αν εορτάζει γυναίκα μάρτυρας ψάλλουμε Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ...
3) Αν εορτάζει επίσκοπος ψάλλουμε Κανόνα πίστεως...
4) Αν εορτάζει ιερομάρτυρας ψαλλουμε Καὶ τρόπων μέτοχος...
5) Αν εορτάζουν απόστολοι ψάλλουμε Ἀπόστολοι ἅγιοι...
6) Αν εορτάζει ένας απόστολος ψάλλουμε Ἀπόστολε ἅγιε...
7) Αν εορτάζει όσιος ψάλλουμε Ἐν σοὶ πάτερ ἀκριβῶς... ή Ταῖς τῶν δακρύων σου Ῥοαῖς... ή Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ...
8) Αν εορτάζει οσία ψάλλουμε Ἐν σοὶ μῆτερ ἀκριβῶς...
9) Αν εορτάζει προφήτης ψάλλουμε Τοῦ προφήτου σου...
10) Για τους λοιπούς αγίους πληθυντικού αριθμού ψάλλουμε Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν...

όταν έχει Αλληλούια θα λέγετε το Απολυτίκιον και Κοντάκιον της ημέρας της Εβδομάδας.
Νομίζω ότι τα απολυτίκια της ημέρας της εβδομάδος, λέγονται στη λειτουργία, τις ημέρες που ψάλλεται ἀλληλούϊα (εκτός Μ. Τεσσαρακοστής). Από τη στιγμή που δεν ψάλλουμε Ἀλληλούϊα, νομίζω ότι πρέπει να ψάλλουμε το απολυτίκιο του αγίου του μηναίου.
 
Last edited:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#7
Το Ωρολόγιον το Μέγα έκδοσης Το Περιβόλι της Παναγίας, έχει σήμερα Αλληλούια. Το Μηναίο ωστόσο έχει απολυτίκιο στους αγίους μάρτυρες: Οι Μάρτυρες σου Κύριε αλλά δεν έχει Κοντάκιον! Το Ωρολόγιον το Μέγα έκδοσης της Αποστολικής Διακονίας έχει απολυτίκιον: Φιλοσοφίας ταις ακτίστιν, διαφορετικό από αυτό του μηναίου! Επίσης το ίδιο βιβλίο έχει πολλά περισσότερα απολυτίκια σε σχέση με του αντίστοιχο από Το Περιβόλι της Παναγίας. Επίσημη θέση της Εκκλησίας δε γνωρίζω παρά μόνο αυτά που γράφει το ΤΜΕ. Η γνώμη μου για να μην γίνονται παρεξηγήσεις είναι να χρησιμοποιείτε το Ωρολόγιον το Μέγα έκδοσης Το Περιβόλι της Παναγίας μαζί με το (νέο) Εγκόλπιο του Αναγνώστου της Αποστολικής Διακονίας και όταν έχει Αλληλούια θα λέγετε το Απολυτίκιον και Κοντάκιον της ημέρας της Εβδομάδας. Οτιδήποτε άλλο θα φέρνει αναστάτωση.
Τα Ωρολόγια όλα εδράζουν στις παλαιότερες εκδόσεις, κυρίως της Βενετίας. Οποιεσδήποτε προσθήκες επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των εκδοτών τους. Στην έκδοση της Αποστολικής Διακονίας έχουν γίνει πολλές προσθήκες, όπως και στα Μηναία της, που πολλές φορές βλέπουμε σαν Απολυτίκιο μη εορταζομένου Αγίου αυτό του Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Φυσικά, σε Ναούς που κρατάνε αυστηρά την παράδοση, με προεξάρχοντα τον Πατριαρχικό, δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα καινοφανή κείμενα. Πιστεύω πως το θέμα που ανακύπτει, που περιλαμβάνει και τις ασματικές ακολουθίες σε ως τώρα μη εορταζομένους Αγίους, πρέπει να λυθεί από την Εκκλησία, όχι με μία τοπική σύνοδο που πολλοί βλέπουν τις κατευθυντήριες γραμμές της προτρεπτικές και όχι δεσμευτικές, αλλά με κάτι ευρύτερο και εννιαίο. Μέχρι τότε, προσωπικά προσωπικά αποφεύγω τις νεότερες προσθήκες.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8


Μήπως υπάρχει κάτι επίσημο, κάποια εγκύκλιος από την εκκλησία σχετικά με το θέμα;
Καί βέβαια ὑπάρχει!

Γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχουμε τήν Συνοδική Ἔκδοση τῶν ΔΙΠΤΥΧΩΝ, ὅπου στήν ἀρχή ὑπάρχουν κατ᾿ ἔτος αἱ ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἀκολουθιῶν. Ἐκεῖ στίς §§ (κυρίως στήν) 9, (ἀλλά καί) 16, 27, 29, 35, 36, 43, 45, 50, 51, 55, 58, 62, 63, σχετικά μέ τά ἀπολυτίκια θά πάρετε τήν ἀπάντησή σας γιά ὅλες αὐτές τίς ἐρωτήσεις. Καί γιά τά ἄλλα τοῦ ὄρθρου στίς ἴδιες διατάξεις σέ ἄλλες παραγράφους. Ἀλλά καί μέσα στό Μηνολόγιον τῶν Διπτύχων συνεχῶς γίνεται παραπομπή στίς ἔμπροσθεν διατάξεις.

Σχετικές καί οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:
— Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου, 2005, σσ. 50-60
— ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ (π. Κων. Παπαγιάννη), σσ. 55 καί 56, ἀλλά διαβάστε καί τήν ὑποσημ. 48, ὅπου γίνεται καί ἀναφορά στήν ἔκδοση «Ὁ ἐνιαύσιος στέφανος...».

Πάντως αὐτή ἡ ἔκδοση δέν ἀνήκει στά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, φανταστεῖτε ὅμως ὅτι ξεκίνησε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος... καί τείνει νά «ἐπισημοποιηθεῖ»...

ΥΓ. Καί βέβαια ἔχουμε καί τό ΤΜΕ, ὅπου ἀπό τήν σ. 43 εὑρίσκεται ἡ «ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘ᾿ ΗΜΕΡΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ» μετά τήν ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ, μέ τήν ὁποίαν ἄρχεται καί τό ΤΥΠΙΚΟΝ.

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9


Ἡ ἀρχικὴ τάξη ἦταν ἡ ἑξῆς: ᾿Απολυτίκιο λέγεται, ὅταν καὶ ὅσο μαρτυρεῖται σὲ χφφ. ἢ παλαίτυπα τυπικά, μηναῖα, ὡρολόγια, τροπολόγια. Διαφορετικὰ στὸν ἑσπερινὸ δὲν λέγεται τίποτε (χφ. Σινὰ 863 ὡρολόγιο θ' αἰ. ἔκδ. J. Mateos σ. 58), ὁμοίως καὶ στὸ τέλος τοῦ ὄρθρου (ΤΑΣ κεφ. ε' καὶ τυπικὸ Εὐργέτιδος ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 524), στὸν ὄρθρο Ἀλληλούια καὶ τριαδικοὶ ὕμνοι, ἀφ' f' τὸ κοντάκιο ἤ τὸ μαρτυρικὸ τῆς γ' στιχολογίας καὶ στὴν λειτουργία ἀπολυτίκιο τῆς ἑβδομάδος, Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίο του (ὅπ. πρ. σσ. 603, 605-607).
Φυσικὰ τὰ παλαιὰ κοινὰ ἀπολυτίκια προτιμῶνται ὡς σοφά, βαθυστόχαστα καὶ εὐμνημόνευτα γιὰ τὴ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ, ὄντας καὶ ὁρόσημα συγκεκριμένων κατευθύνσεων ἁγιότητας. Δὲν εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ ἀπολυτικίου νὰ δώσει τὸ συναξάρι του, οὔ τε λατρεύομε ἁγίους, ἀλλὰ ἀπευθυνόμαστε «εἰς ἕνα Θεόν».
Τὸ ὡρολόγιο ἐκδ. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας εἶναι πολὺ καλό, τὸν δὲ Νέον ἐνιαύσιον στέφανον χρησιμοποιῶ 2-3 φορὲς τὸ χρόνο.
 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#10
ΠΟΤΕ δὲν τὸν ἔχω χρησιμοποιήσει, μόνο Ὡρολόγιον τὸ Μέγα (ἔκδ. Περιβόλι τῆς Παναγίας, καλὸ καὶ προσεγμένο καὶ πολὺ καλοτυπωμένο).

Πολὺ ἐκνευριστικὸ σὲ μιὰ καθημερινὴ ἀκολουθία ἐσπερινοῦ νὰ ἀκοῦς ΟΛΑ τὰ ἀπολυτίκια τῶν ἁγίων του συναξαρίου τῆς ἡμέρας, λές κι ἀκοῦς τὰ ἐγκώμια. Κόντεψα νὰ σαλτάρω ... Τὶ κακὲς συνήθειες εἶναι αὐτές ... Κι ἄντε νὰ τοὺς πείσεις νὰ τὴν κόψουν, θὰ σὲ ρίξουν στὴν πυρὰ ὡς αἱρετικὸ (τὸ λιγότερο) ...
 
#11
Πραγματικά είναι για να διερωτάτε κανείς και ιδιαίτερα εμείς οι ιεροψάλτες με το πόσο εύκολα ο καθένας μας μπορεί να γείνεται και τυπικάρης και (εγώ αποφασίζω και ψάλλω ότι μου κατέβει),αλλά λέμε ότι όλοι είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Τόσο πολύ ακατόρθοτο είναι να έρχονται σε συνεννόηση όλοι οι τυπικάριδες των Ορθοδόξων χριστιανών και να εκδείδουν ένα και μόνο Τυπικό χρονιαίο και αναλυτικό με όλες τις προβλεπόμενες ακολουθίες?

Αλλά θα μου πείτε όποιος θέλει εκδίδει ότι βιβλίο θέλει και το κυκλοφορεί με τις ευλογίες του τάδε και τού τάδε (δεν αναφαίρομε μόνο στο συγκεκριμένο του πρώτου μυνήματος το οποίο καλώς η κακώς το χρισιμοποιώ και εγώ αλλά γενικά μιλώ).Τον δε Οκτώηχο τον χωρίσαμε σε εκατόν υποενότητες για νά χρειάζεται ένας ιεροψάλτης δύο ζωές για να μάθει τα του τυπικού και της Βυζαντινής μουσικής και να μπορεί να λέει ότι είναι ιεροψάλτης.

Όλα αυτά δυστοιχώς τις περισσότερες φορές μόνο για την δόξα και κυρίως το χρήμα για το οποίο προδώσαμε ακόμα και τον ΚΎΡΙΟ μας.

Πραγματικά όλοι οι αρμόδιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και επιτέλους όλοι οι Ορθόδοξοι ναοί να υμνούν τον ΚΥΡΙΟ και τους ΑΓΙΟΥΣ μας με τους ίδιους ύμνους και όχι ότι κατέβει του κάθε ενός μας.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#13


Ἀπολυτίκιο λέγεται ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὑπαρξη δοξαστικοῦ. Εἰδικὰ ἀπολυτίκια ἄνευ δοξαστικοῦ ὑπάρχουν στὶς 8 καὶ 17 Μαρτίου, 27 Ἀπριλίου, 11 Μαΐου, καὶ 16 Αὐγούστου, τὸ δὲ ΤΑΣ καὶ τὰ χφφ. μηναῖα καὶ ΤΑΣ πολλὲς φορὲς προβλέπουν ἀπολυτίκιο ἄνευ δοξαστικοῦ (π.χ. 11 Ὀκτωβρίου, 23 Νοεμβρίου, 28 Δεκεμβρίου, 9, 27 καὶ 28 Ἰουνίου). Ἀντιθέτως κατὰ τὶς 13 καὶ 30 Ὀκτωβρίου, 18 Νοεμβρίου, 6 Μαρτίου, 23 Ἰουλίου καὶ 22 Αὐγούστου ἐνῶ ὑπάρχει δοξαστικό, τὰ μηναῖα δὲν ἔχουν ἀπολυτίκιο, οὔτε τὰ χφφ. ὡρολόγια Μ. Λαύρας Β-25 ιγ’ αἰ. φφ. 226v, 227r, 227v, 231v, 234r, 234v, Bitish Library 22507 ιδ’ αἰ. φφ. 90v (6-3), 101v (22-8), 9347 ιε’ αἰ. φφ. 14r (13-10), 15v (30-10), 19r (18-11), 36r (6-3), 48r (23-7). ᾿Απολυτίκιο λέγεται, ὅταν καὶ ὅσο μαρτυρεῖται σὲ χφφ. ἢ παλαίτυπα τυπικά, μηναῖα, ὡρολόγια, τροπολόγια.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#14


Κατὰ τὶς Κυριακὲς λέγεται ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου «εἴπερ ἐστὶν ἑορτάσιμος» (χφφ. Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 4v, 134, ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 4r, ΤΑΣ κεφ. β’), δηλαδὴ ἄν ὁ κανόνας του, κατὰ τὸ ΤΑΣ, ψάλλεται εἰ 6 ἤ 8 τροπάρια.
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#15


Τὶς Κυριακὲς λέγεται ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου «εἴπερ ἐστὶν ἑορτάσιμος» (χφφ. Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 4v, 134, ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 4r, ΤΑΣ κεφ. β’), δηλαδὴ ἄν ὁ κανόνας του, κατὰ τὸ ΤΑΣ, ψάλλεται εἰ 6.
Σύμφωνα με το ΤΑΣ. Το ΤΜΕ τις Κυριακές έχει άλλο κριτήριο λιγότερο αυστηρό και ορίζει απολυτίκια εφόσον έχει η Ακολουθία Δοξαστικό.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#16


«Τοῦ ἀποστόλου σου Κύριε τὴν μνήμην» (χφ. Τ. Σταυροῦ 40 τυπικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας ι’ αἰ. ἔκδ. J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τόμος 2 στὸ Orientalia Cristiana Analecta τ. 166 σ. 134).

«Τοῦ ὁσίου σου Κύριε τὴν μνήμην ἑορτάζοντες» (ὅπ. πρ τ. 1 σ. 72).

«Τῶν ὁσίων σου, Κύριε, τὴν μνήμην ἑορτάζοντες, δι’ αὐτῶν σὲ δυσωποῦμεν· σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν» (ὅπ. πρ. σ. 196).

«Τοῦ ἱεράρχου σου Κύριε τὴν μνήμην ἑορτάζοντες» (χφ. Πάτμου 266 τυπικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας θ’-ι’ αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 104).

«Τῶν ἱεραρχῶν σου, Κύριε, τὴν μνήμην ἑορτάζοντες, δι’ αὐτῶν σὲ δυσωποῦμεν, σῶσον τὰς ψυχάς» (ὅπ. πρ. σ. 72).

«Τοῦ πρωτομάρτυρός σου Κύριε, τὴν μνήμην ἑορτάζοντες, δι’ αὐτοῦ σὲ δυσωποῦμεν· σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν» (χφ. Τ. Σταυροῦ 40 τυπικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας ι’ αἰ. ἔκδ. J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τόμος 1 σ. 164).

«Τῆς πρωτομάρτυρός σου Κύριε, τὴν μνήμην ἑορτάζοντες, δι’ αὐτῆς σὲ δυσωποῦμεν· σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν» (ὅπ. πρ. σ. 44). 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#17
Στὶς μνῆμες τῶν μεγάλων προφητῶν Μωυσέως (4/9), Ἡσαΐα (9/5), Ἱερεμία (1/5), καὶ Ἰεζεκιὴλ (23/7) πρέπει νὰ λέγεται ὁπωσδήποτε τὸ παλαιὸ ἀπολυτίκιο:

«Ἦχος β'.
Τοῦ προφήτου σου Κύριε τὴν μνήμην ἑορτάζοντες, δι’ αὐτοῦ σὲ δυσωποῦμεν· σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν»,

ἤ τό:

«Ἦχος δ'.
Ἡ σεπτὴ τοῦ προφήτου σου πανήγυρις οὐρανὸν τὴν ἐκκλησίαν ἀνέδειξεν καὶ τοῖς ἀνθρώποις συγχορεύουσιν ἄγγελοι. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν ζωὴν ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον, ἵνα ψάλλομέν σοι ἀλληλούια».
 
Top