Καθίσματα μετά τον "Άμωμο" και τα Ευλογητάρια στην ακολουθία του Σαββάτου μετά του "Αλληλούια".

#1
Στην ακολουθία του Σαββάτου μετά του "Αλληλούια"μετά τον "Άμωμο" και τα Ευλογητάρια γίνεται νεκρώσιμος Συναπτή και μετ' αυτήν ψάλλεται το νεκρώσιμον κάθισμα του πλ α΄ ήχου "Ἀνάπαυσον Σωτὴρ ἡμῶν, μετὰ δικαίων τοὺς δούλους σου... ".

Το ερώτημά μου είναι: Για ποιό λόγο παρακάμπτονται τα νεκρώσιμα καθίσματα της β΄στιχολογίας του ήχου της εβδομάδος;

Το ομόηχον προς τον ήχο του Αμώμου και των Ευλογηταρίων είναι ικανός λόγος για κάτι τέτοιο;
Μήπως τεχνικοί λόγοι (π χ η, τυχόν,συμπερίληψη Αμώμου/ Ευλογηταρίων/και "Ἀνάπαυσον Σωτὴρ ἡμῶν..." στο ίδιο χειρόγραφο) επηρέασε ώστε να επιλεγεί ένα κάθισμα εκτός του διανυομένου ήχου;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Μὴν μπερδεύεστε μὲ τὴν Παρακλητικὴ τὰ Σάββατα. Ἡ Παρακλητικὴ δὲν εἶναι τυπικό. Ἁπλὰ παρέχει τοὺς ὕμνους, ὅπως ἔφθασαν στὴν α' ἔκδοση τοῦ 1522. Τὸ μόνο ἀπὸ τὰ παλαιὰ τυπικὰ ποὺ ἀσχολεῖται οὐσιαστικὰ καὶ ὁρίζει τὴν τάξη τοῦ Σαββάτου εἶναι τὸ ΤΑΣ κεφ. στ' καὶ Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. 94. Δὲν παρακάμπτονται τὰ νεκρώσιμα, μετὰ τὴν α' στιχολογία ψάλλεται ἕνα ἀπὸ αὐτά.
 

Attachments

#3
Κύριε Θεοδωράκη, ευχαριστώ για την απάντηση.

Ίσως δεν ήταν σαφές το ερώτημά μου.

Το επαναδιατυπώνω: Για ποιο λόγο να υπάρχει διαφοροποίηση στην τάξη ψαλμωδίας των καθισμάτων των δύο στιχολογιών του Όρθρου, ψαλλομένης Παρακλητικής, όταν η ακολουθία ψάλλεται μετά του «Θεός Κύριος…» απ’ όταν ψάλλεται μετά του «Αλληλούια». Γιατί δηλαδή ενώ και στις δύο περιπτώσεις («Θεός Κύριος…» / «Αλληλούια») χρησιμοποιούμε στις δύο στιχολογίες καθίσματα μαρτυρικά και νεκρώσιμα της Παρακλητικής (δεν ομιλούμε για την περίπτωση προεορτίων / μεθεόρτων ή πανηγυριζομένου Αγίου που καταλιμπάνονται τα καθίσματα της Παρακλητικής και ψάλλονται τα του Μηναίου) γίνεται αυτό με διαφορετικό τρόπο και όχι με τον ίδιο, αφού ίδιας τάξεως και «ποιότητος» καθίσματα θα χρησιμοποιήσουμε (μαρτυρικά και νεκρώσιμα).

Δεν ξέρω αν έγινα σαφής.

Ευχαριστώ
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Όταν ψάλλεται Θεός Κύριος, μετά τήν α' στιχολογία δέν ψάλλεται νεκρώσιμο κάθισμα (ΤΑΣ κεφ. στ'). Ψάλλεται μετά τόν άμωμο, ο οποίος έχει νεκρικό χρώμα, καί λόγω τού επόμενου νεκρωσίμου κανόνα. Κατά τά άλλα δέν γνωρίζω τούς λόγους τής διαφοροποίησης.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#5
Μπορείτε να δείτε το Τυπικόν Ενοριών Τόμος Α': α' έκδοση 2017, και β' έκδοση 2019 (pdf βιβλίου), που έχει την τάξη Σαββάτου με Αλληλούια.
 

Attachments

Top