Ι. Αρβανίτης: νέες συνθέσεις γιὰ τὴν Πεντηκοστή

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
νέες συνθέσεις τοῦ Ἰωάννου Ἀρβανίτη γιὰ τὴν Πεντηκοστή:
http://www.porphyrios.gr/index.php/pdf/musical/composers/iwannhs-arbaniths
Πεντηκοστή, Παναγία Τριάς (Ήχος πλ.α).pdf
Πεντηκοστή, Παναγία Τριάς (Ήχος πλ.α) [πληκτρ].pdf
Πεντηκοστή, Παναγία Τριάς (Ήχος πλ.β).pdf
Πεντηκοστή, Παναγία Τριάς (Ήχος πλ.β) [πληκτρ].pdf
Πεντηκοστή, Παναγία Τριάς (Ήχος βαρύς).pdf
Πεντηκοστή, Παναγία Τριάς (Ήχος πλ.δ).pdf
 
Top