Ιστορική Συλλογή Ι.Ε.Π.

NKontis

Παλαιό Μέλος
#3
«Μελωδικαί Ασκήσεις Βυζαντινής Μουσικής. Πρακτική Μέθοδος, προς χρήσιν των μαθητών των Ιερατικών σχολών, των Διδασκαλείων και των Ωδείων ως και παντός φιλόμουσου» Κων. Παπαδημητρίου


http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-45183&tab=01
 
#4
Μπράβο!
Φοβερό έργο ψηφιοποιήσεως από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής/
Έχει πολύ υλικό κυρίως σχολικά εγχειρίδια.
Στο μάθημα της μουσικής έχει και αυτό:

Μελωδικαί Ασκήσεις Βυζαντινής Μουσικής. Πρακτική Μέθοδος, προς χρήσιν των μαθητών των Ιερατικών σχολών, των Διδασκαλείων και των Ωδείων ως και παντός φιλόμουσου -Κωνστ. Δ. Παπαδημητρίου:
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-45183&tab=01

και κάποια εγχειρίδια του Μαργαζιώτου.
 
Top