[Ερώτηση] Θυμίασις υπό διακόνων μετά «αέρος»

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Αὐτός ὁ «ἀέρας» χρησιμοποιεῖται στίς «ἐπίσημες» θυμιάσεις, γιά νά προσδώσει προφανῶς ἐπισημότητα, ἀλλά δέν πρόκειται γιά τόν «ἀέρα» τῆς καλύψεως τῶν τιμίων δώρων, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τό «καταπέτασμα», ἀλλά μᾶλλον προέρχεται ἀπό τό «ἱμάτιον» τῶν ἀρχαίων ἐπί τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου, ὅπως βλέπουμε στό Ἅγιον Ὄρος, ἤ ἀπό τό φαινόλιον ἤ φαινόλης (τό ὁποῖον καί εἰς ἀναγνῶστας δίδεται, ὅπως εἴχαμε δεῖ στά θέματα τῆς χειροθεσίας ἀναγνωστῶν) ὅπως φαίνεται στήν ἱεροσολυμίτικη τάξη τῆς εἰκόνας.


 

evangeloskarp

Παλαιό Μέλος
#3
Άυτον τον "αἐρα" που λέτε τον έχω συναντήσει σε αγρυπνία να έχει στο δεξιό χέρι ενός παιδιού του ιερού όπου θύμιασε όλον τον Ιερό Ναό.

Αυτό που έχω ακούσει και εγώ είναι ότι χρησιμοποιείτε στο άγιον όρος.

Είναι δε λέει σαν η συνέχεια του Ιερέως(το χέρι του δηλαδή) στον ανάλογο που θυμιάζει.
 

evangeloskarp

Παλαιό Μέλος
#6
Υποθέτω με το μοναστικό κατζίο όσο ψαλλόταν ο πολυέλεος...;
Ναι ακριβώς εκείνη τη στιγμή με το κατζίο .

Πολύ σωστά υποθέτετε .

Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κάποιο παιδί απο το ιερό (επαναλαμβάνω ).
 
#7
εάν προσέξετε τον αριστερό διάκονο, φαίνεται ότι δεν κρατά καντζίο, αλλά θυμιατό με αλυσίδες...
Το πρόσεξα... δεν θα άρμοζε σε διάκονο να κρατάει κάτι διαφορετικό... ωστόσο η απάντηση δεν αφορούσε στη φωτογραφία του 1ου μηνύματος, αλλά στην περιγραφή προσφοράς θυμιάματος από λαϊκό.

Ακόμα και για τα κατζία υπάρχει διάκριση: α) τα μοναστικά με κουδουνάκια για χρήση από ιδιώτες και β) τα παπαδικά με αλυσίδα μεν αλλά χωρίς θόλο ή κουδουνάκια (στη σύγχρονη μορφή με λίγα κουδουνάκια) για χρήση από διακόνους/ιερείς.

Σχετικά με αυτό (αλλά ως παρένθεση μόνο): ῾Η θυμίαση διά κατζίου ὑπό τοῦ ἱερέως
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8

Ἄλλο ἡ θυμίασις ὑπό διακόνων μετά θυμιατηρίων, «ἀέρων» καί «κιβωτῶν»

ag4 copy.jpg

καί ἄλλο ἡ θυμίασις ὑπό ἐκκλησιαστικοῦ μετά μανδύου, κατά τάς Κυριακάς καί ἐπισήμους ἡμέρας, μετ᾿ ἐπισήμου κατζίου καί «ἀέρος», στερεωμένου ἀπό τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου ἕως τῆς δεξιᾶς χειρός· καί ἄλλο ἡ θυμίασις ὑπό ἐκκλησιαστικοῦ μετά μανδύου, κατά τάς καθημερινάς, μετά καθημερινοῦ κατζίου, τό ὁποῖον βαστάζεται μέ «μανδήλιον χειρός» (τετράγωνον μικρόν ὕφασμα μέ σταυρούς εἰς τάς γωνίας, καλύπτον τόν καρπόν τῆς χειρός τοῦ θυμιῶντος).


 
#9
Γνωρίζει κανείς τι σημαίνει " ο διάκονος θυμιά τον ναό απαντά κατά το έθος των αγίων Εκκλησιών"; (Ιεροδιακονικόν Σίμωνος Πέτρας Ε' Έκδοση, 2015, σελ.4).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#10
Δὲν πρέπει νὰ ἐξαντλεῖται ἡ εὐωδία τοῦ θυμιάματος μὲ παράτυπη (Ἀρχιερατικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας ιε’ αἰ. (Dmitrievskij τ. 1 σ. 165), χφ. Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 345 διακονικὸ τοῦ ἔτους 1598 φ. 50r, Εὐχολόγιον J. Goar ἐκδ. 1647 σ. 4, 1730 σ. 3, Εὐχολόγιον ἐκδ. 1602, 1759 σ. 4, 1775 σ. 4, Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ἐκδ. Ἀστὴρ 1986 σ. 4, τυπικὸ Ῥήγα σ. 139, Ἱερατικὸν ἔκδ. 1987) θυμίαση τῶν πιστῶν πρὸ τῆς εἰσόδου, καὶ ἀκολούθως στὸ ἅγιο βῆμα νὰ προσφέρεται καπνός!

«Κατὰ τὴν τάξη θυμιᾶται...καὶ οἱ γυναικωνίτες, ἄν ὑπάρχουν» (Ἰ. Φουντούλη ἀπαντήσεις τ. 4 σ. 187, Τυπικὴ διάταξις ἐπὶ πατριάρχου Φωτίου Β’ (1929-1935) ἔκδ. Ἐπιστημονικὴ παρουσία Ἑστίας θεολόγων Χάλκης τ. 2 1991 σ. 448).

Τὸ θυμιατὸ πρὶν καὶ μετὰ τὴ θυμίαση καπνίζει καὶ πρέπει νὰ ἀπομακρύνεται. Πῶς ὅμως; Σὲ μικροὺς ναοὺς τὸ πρόβλημα εἶναι ὀξύ. Μεγάλη ἀμέλεια παρατηρεῖται καὶ στὴν ἀνανέωση τοῦ λιβανιοῦ κατὰ τὴ θυμίαση μὲ ἀποτέλεσμα τὸ καταφρονητικὸ (Κανόνας 5ος Λαοδικείας) κάπνισμα τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ ἱεροῦ βήματος, ἐκτὸς τῶν φωνητικῶν συνεπειῶν στοὺς ψάλτες. Συνίσταται λιβανωτίδα. Ἡ ἀκολουθία γίνεται δυσφορία γιὰ τοὺς παρόντες. Ἐπιπλέον τὸ ἄρωμά του πρέπει νὰ συμβάλει στὴν πνευματικὴ ἀνάταση καὶ προσευχή, ὄχι νὰ θυμίζει κολόνια.
 

Attachments

Last edited:
#11
Γνωρίζει κανείς τι σημαίνει " ο διάκονος θυμιά τον ναό απαντά κατά το έθος των αγίων Εκκλησιών"; (Ιεροδιακονικόν Σίμωνος Πέτρας Ε' Έκδοση, 2015, σελ.4).
Εννοώ πιο είναι ''το έθος των αγίων Εκκλησιών'';
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#12
Ἡ παράδοση καὶ τάξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας, ὅπως ὁρίζεται στὸ «Τυπικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας» = Τυπικὸν Ἁγίου Σάβα καὶ στὶς ὑπόλοιπες ὡς ἄνω ἀναφορές.
 
#13
Ἡ παράδοση καὶ τάξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας, ὅπως ὁρίζεται στὸ «Τυπικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας» = Τυπικὸν Ἁγίου Σάβα καὶ στὶς ὑπόλοιπες ὡς ἄνω ἀναφορές.
Μπορείτε να επισυνάψετε μια τάξη σχετικά με το πως πρέπει να θυμιάζει ο ιερέας ή ο διάκονος τον ναό, όπως αυτή αναφέρεται στα αγιορείτικα τυπικά;
 

romios1

Νέο μέλος
#14
Ερώτησα φίλο ιεροδιάκονο και μου είπε ότι οι διάκονοι φέρουν αέρες είς αγρυπνίας χάριν επισημότητος. Οι δε κιβωτοί δια τα πανηγύρια.
Οι εκκλησιαστικοί μοναχοί φέρουν πάντοτε αέρας όταν αυτοί θυμιάζουν, ως διακριτικό της διακονίας Τους Στον Ναό. Τα δε κατζία είναι μόνον δια Τους μοναχούς και πώποτε χρησιμοποιούνται από κληρικούς, δηλ ως ιεροπραξία.
 
Top