Θεωρητικό Αποστόλου Κώνστα (χφ Βιβλιοθ. Ψάχου έτους 1808)

#1
Πρωτότυπος Τίτλος: Θεωρητικό Αποστόλου Κώνστα
Μελουργός: Απόστολος Κώνστας
Αιώνας: ΙΘ' (αρχές)

Αριθμός φύλλων: Α΄-ΚΑ΄ + σσ. 206 + α΄-κγ΄

Αριθμός τεκμηρίου: 7 / 157
Μόνιμη διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/124845

Αναγραφή: Αρχή συν Θεώ αγίω της μουσικής τέχνης της κοινής παραδόσεως και τεχνολογίας της περιεχούσης κατά ακρίβειαν πάσαν τέχνην και ενέργειαν των φωνών, εν συντόμω τρόπω, συνετέθη δέ παρ' εμού του ιδίου γραφέως Αποστόλου τουπίκλην Κώνστα Χίου, εν έτει σωτηρίω ,αωη΄ κατά μήνα Ιανουάριον εν Κωνσταντινουπόλει. Αρχή, μέση, τέλος και σύστημα πάντων των σημαδίων...
  • Κομμένο ανά σελίδα και επεξεργασμένο για καλλίτερη αναγνωσιμότητα
ΑΚ
 

Attachments

Top