Θεωρητικές συγγραφές Κυρίλλου Μαρμαρινού και Ιωάννου Πλουσιαδηνού

#1
Από τη Βιβλιοθήκη Κ. Ψάχου της "Περγάμου"
Πρωτότυπος Τίτλος: Θεωρητικές συγγραφές Κυρίλλου Μαρμαρινού και Ιωάννου Πλουσιαδηνού
Μελουργός: Κύριλλος Τήνου ο Μαρμαρηνός, Ιωάννης Πλουσιαδηνός

Αιώνας: ΙΗ'

Αριθμός φύλλων: Α'-Β'+1-54-α'-γ'

Σημειώσεις: Στο φύλλο Β΄ ιδιόχειρο σημείωμα του Κ. Ψάχου: "Ιδιόχειρον / Κυρίλλου Ἀρχιερέως Τήνου / του Μαρμαρινού / Ψ. / πολύτιμον"
Αριθμός τεκμηρίου: 123 / 270
Μόνιμη διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/126538
 

Attachments

Top