Θεωρητικές συγγραφές [Γαβριήλ ιερομονάχου, Μανουήλ Χρυσάφη, Εμμανουήλ ιερέως Κρητός]

#1
Από τη μουσική βιβλιοθήκη Κ. Ψάχου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρητικές συγγραφές [Γαβριήλ ιερομονάχου, Μανουήλ Χρυσάφη, Εμμανουήλ ιερέως Κρητός]

Αιώνας: ΙΗ΄
Έτος: 1700

Αριθμός φύλλων: Α΄-Β΄ + 1-68 + α΄-β΄

Σημειώσεις: Στο φ. 32α το κωδικογραφικό σημείωμα:
εγράφησαν διά χειρός διονυσίου θύτου, Ιωαννίτου, εν αιγύ/πτω, εν τω μετοχίω του θεοβαδίστου όρους σινά / /// εν μηνί αυγούστω ///

Αριθμός τεκμηρίου: 36 / 188β
Μόνιμη διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/124976

Όπως πάντα κομμένο ανά σελίδα, "ξακρισμένο" και επεξεργασμένο επί το διαυγέστερον.
ΑΚ
 

Attachments

Top