"Θεοτόκε παρθένε" και παράκληση στην εορτή της Αγ. Άννης (9 Δεκεμβρίου)

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Δική μου απορία: είναι θέμα τυπικού το αν θα πούμε αυτά που είπατε; Μήπως δεν κατάλαβα τι εννοείτε;
 
Επεξήγηση του πρώτου μηνύματος:
Στον μεθέορτο εσπερινό της Αγίας Άννης στις 9 Δεκεμβρίου στην αρτοκλασία μπορούμε να πούμε το Θεοτόκε Παρθένε... και μετα την παράκληση της Παναγίας (το ερώτημα τίθεται γιατί γιορτάζουμε την σύλληψη της Αγίας Άννης οπότε δεν έχει γεννηθεί η Παναγία)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Επεξήγηση του πρώτου μηνύματος:
Στον μεθέορτο εσπερινό της Αγίας Άννης στις 9 Δεκεμβρίου στην αρτοκλασία μπορούμε να πούμε το Θεοτόκε Παρθένε... και μετα την παράκληση της Παναγίας (το ερώτημα τίθεται γιατί γιορτάζουμε την σύλληψη της Αγίας Άννης οπότε δεν έχει γεννηθεί η Παναγία)

Αν μπορούν οι ειδικοί να απαντήσουν.
Ευχαριστώ!

Τί νά ἀπαντήσουν Χαράλαμπε; Τό ὅτι ἀφενός δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν τήν ἐρώτηση καί ἀφετέρου, ὅταν ἐξήγησες, δέν ἀπάντησε κανείς, δέν σέ προβληματίζει; Ἀλλά, νομίζω, ἤδη εἶχε ἀπαντήσει ὁ κ. Θεοδωράκης.
Εἶναι σκεπτικό αὐτό καί ἐπιχείρημα;
Τό νόημα τῶν ἑορτῶν καί ὁ λειτουργικός χρόνος ἔχει σχέση μέ ἱστορικά, μᾶλλον χρονικά, δεδομένα καί μετρήσεις ἀνθρώπινης νοήσεως;
Ἄν δεῖς τήν ἀκολουθία τῆς ἡμέρας, ἔχουν καταργηθεῖ τά θεοτοκία καί οἱ ὕμνοι στήν Θεοτόκο; Ἤ οἱ δεήσεις, στίς ἀκολουθίες ἐκείνης τῆς ἡμέρας καί στήν θ. λειτουργία, γιά τήν Θεοτόκο, ἀργοῦν (π.χ. τό Ἄξιόν ἐστιν);
Παντως, ἀφοῦ τό θέλεις, τό τυπικό εἶναι σαφές καί περισσότερο σέ παραπέμπω στό Τυπικό τοῦ π. Γεωργίου Ρήγα (ΤΓΡ, σσ. 354, 355), πού εἶναι μοναστηριακό, καί γιά τήν προβλεπόμενη ἀγρυπνία τῆς ἡμέρας γράφει: Καὶ νῦν, Θεοτόκε Παρθένε καί ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων. Πρίν γράφει: Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ, ὁ κανών τῆς Θεοτόκου.

Συνεπῶς καί παράκλησις ψάλλεται καί ἀρτοκλασία μέ τό Θεοτόκε Παρθένε γίνεται. Ἄλλωστε αὐτή ἡ ἑορτή εἶναι καί Θεομητορική (πρβλ. Σύστημα Τυπικοῦ, σσ. 238 κ.ἑ.).


 

ATHAN

Αθανάσιος Μπακαλούδης
[QUOTE=σαλίβερος χαράλαμπος;43105] (το ερώτημα τίθεται γιατί γιορτάζουμε την σύλληψη της Αγίας Άννης οπότε δεν έχει γεννηθεί η Παναγία)[/QUOTE]

Ἀγαπητὲ Χαράλαμπε, οἱ ἑορτὲς ὑπάρχουν ἢ γιὰ νὰ ἐνθυμηθοῦμε διάφορα γεγονότα ποὺ εἶναι μεγάλης σημασίας ὅπως π.χ. ἡ σωτηρία ἀπὸ καταστρεπτικὸ σεισμό, ἡ ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετὰ τὴν ἁρπαγή Του ἀπὸ τοὺς Πέρσες, διάφορα θαύματα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως ἡ ἴαση τοῦ παραλύτου ἢ τοῦ τυφλοῦ, ἡ γέννηση, ἢ ἡ κοίμηση, ἢ τὸ μαρτύριον ἑνὸς Ἁγίου. Οἱ ἑορτὲς τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς.
Οἱ ἑορτὲς αὐτὲς θεσπίστηκαν ἀπὸ τὴν πρώτη κι ὄλας Χριστιανικὴ ἐκκλησία (Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὴν παλαιὰ Διαθήκη, μὲ τὸ Λευϊτικόν), πρὸς τιμὴν τῶν ἑορταζόντων αὐτῶν Ἁγίων, πρὸς ἐνθύμηση τῶν γεγονότων, ὥστε νὰ προσευχηθοῦμε καὶ νὰ εὐχαριστήσωμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν σωτήριον ἐπέμβαση τοῦ εἰς διάφορες δύσκολες γιὰ τοὺς πιστοὺς καταστάσεις.
Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια δὲν ἔχει μεγάλη σημασία ἡ ἡμερομηνία ποὺ ἐμεῖς γιορτάζομε, διότι αὐτὰ τὰ γεγονότα συνέβησαν τὸν παρελθόντα χρόνο καὶ ἡ ἐπανάληψη τῆς ἑορτῆς δὲν ἔχει τὴν ἔννοιαν ὅτι ἐκείνη τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς συμβαίνουν αὐτὰ τὰ γεγονότα. Ἔτσι ἐὰν ἐορτάζομεν τὴν Σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννης (μητέρας τῆς Παναγίας μας καὶ γιαγιᾶς τοῦ Ἰησοῦ), δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Παναγία δὲν ἔχει ἀκόμη γεννηθεῖ. Ἡ Παναγία ὑπάρχει πάντα, καὶ θὰ ὑπάρχει εἰς τὸν αἰώνα τοῦ αἰῶνος, ἁπλὰ ἐμεῖς οἱ ἀνθρωποποιεῖς τὰ θέλουμε ὅλα χειροπιαστά, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς σύλληψης ἢ τῆς γέννησης τῆς Ἁγίας ' Αννης (ὡς ἐν προκειμένῳ), διότι ἐξ αὐτῆς γεννήθηκε ἡ Παναγία καὶ ἐκ τῆς Παναγίας Ὁ Ἰησοῦς, Ὁ Σωτήρας μας.
Δὲν χρειάζεται δὰ κάποιος νὰ εἶναι εἰδικὸς γιὰ νὰ κατανοήσει τὰ αὐτονόητα. Ἐὰν ἐρωτᾶς μὲ εἰλικρίνεια τότε εὔχομαι νὰ ἔχω γίνει κατανοητός.
Ἐὰν πάλι δὲν σὲ ἱκανοποίησε ἡ ἀπάντησή μου τότε θὰ σὲ παρακαλοῦσα νὰ μοῦ στείλεις προσωπικὸ μήνυμα.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
Ἀθανάσιος Μπακαλούδης
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Αγαπητέ Χαραλάμπη,
χωρίς να είμαι ειδικός σου απαντώ το εξής:

Ούτε το "Θεοτόκε Παρθένε" ούτε ο παρακλητικός κανών της Θεοτόκου είναι "ιστορικοί" ύμνοι με την έννοια ότι ψάλλονται με κάποια ιστορική, χρονολογική σειρά. Πρόσφατα εορτάσαμε τον Προφήτη Ηλία. Όταν ο Προφήτης Ηλίας δρούσε επί γης η Θεοτόκος δεν είχε γεννηθεί. Παρόλα αυτά σε τυχόν αρτοκλασία επί τη μνήμη του ψάλλουμε "Θεοτόκε Παρθένε" και τα δοξαστικά, καθίσματα κλπ ύμνοι της εορτής του επισφραγίζονται από Θεοτοκία. Το τροπάριον "Θεοτόκε Παρθένε" κατά το ΤΜΕ είναι ο σταθερός ύμνος της αρτοκλασίας πλην διακαινησίμου εβδομάδος. Εάν εφαρμόζαμε το ΤΑΣ τότε τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά (πχ στις δεσποτικές εορτές)-όχι όμως λόγω ιστορικής σειράς! Η εορτή της συλλήψεως της Αγ. Άννης στερείται ιδιομέλων λιτής κλπ πανηγυρικών στοιχείων και συνεπώς η τέλεση αρτοκλασίας στη μνήμη της περιττεύει εκτός εάν πανηγυρίζει κάποιος ναός και ψάλλεται η ακολουθία από φυλλάδα κλπ. Δυστυχώς στην Ελλάδα η αρτοκλασία έχει γίνει μια τελετή ευλαβείας με τις γνωστές παρενέργειες!

Όσο για τον παρακλητικό κανόνα της Θεοτόκου ισχύει το ίδιο. "Συνοδεύει" τον κανόνα του εορταζομένου αγίου στον όρθρο και ψάλλεται εκτάκτως σε κάθε θλίψη και ανάγκη.
 
Last edited:
Ευχαριστώ πολύ!!!
Το θέμα είχε ως αφορμή την διαφορά μου με έναν γνωστό μου και ήθελα να σιγουρευτώ για να λυθεί η διαφορά.
 

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
Ας μου επιτραπεί να διευκρινίσω ακόμα περισσότερο κάτι το οποίο αναφέρθηκε ακροθιγώς κι από τους προηγούμενους γράψαντες:

την 9η Δεκεμβρίου δεν εορτάζουμε την σύλληψη της Αγίας Άννης υπό της μητρός Της, αλλά την Σύλληψη της Παναγίας μας υπό της Αγίας Άννης!
Αυτό εξ' άλλου μας πληροφορεί μεταξύ άλλων και ο στίχος του Μηνολογίου ο οποίος λέει: Τῇ δ' ἐνάτῃ Μαρίην Θεομήτορα σύλλαβεν Ἄννα.

Αρα, ένας λόγος παραπάνω να ψαλλούν τα αναφερθέντα Θεομητορικά, αφού πρόκειται για Θεομητορική Εορτή!

Να σημειώσω δε ότι τρία είναι τα Πρόσωπα των οποίων η Εκκλησία εορτάζει την Σύλληψη: του Χριστού μας, (Ευαγγελισμός), της Παναγίας μας, και του Προδρόμου.
 
Top