Θεοτοκίο εσπερίων Αγ. Νικολάου (Σάββατον 6-12-2014)

#1
Καλησπέρα!
Μια ερώτηση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου που είναι στον εσπερινό του Αγ. Νικολάου ως Και νυν των εσπερίων θα πούμε το προεόρτιο (Σπήλαιον...) ή το δογματικό θεοτοκίο του πλ. δ ως απόδοση του ήχου;
Το τυπικό γράφει ως εν το Μηναίο (ανευ παρακλητικής) και σημειώνει την περίπτωση της εορτής του Αγίου (αν δεν κάνω λάθος: 6 Δεκεμβριου παρα. 3-6)
Βέβαια το 2008 που ήταν η ίδια περίπτωση έγραφε το τυπικό ότι λέγεται το δογματικό θεοτοκίο του πρώτου ήχου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
#5
Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα: Πού ερείδεται η θέση των Ρήγα και Παπαγιάννη ότι το ‘’και νυν ‘’ των εσπερίων σε ακολουθία πανηγυριζομένου αγίου, όταν είναι ιδιαίτερο θεοτοκίο ή ιδιόμελο προεόρτιο (εκτός προεορτίου περιόδου) ,δεν αντικαθίσταται από το α΄ θεοτοκίο του ήχου την Παρασκευή εσπέρας «δια την απόδοσιν» αυτού ; Νομίζω –χωρίς να είμαι απολύτως βέβαιος –ότι το ΤΑΣ δεν μνημονεύει τέτοια εξαίρεση.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα: Πού ερείδεται η θέση των Ρήγα και Παπαγιάννη ότι το ‘’και νυν ‘’ των εσπερίων σε ακολουθία πανηγυριζομένου αγίου, όταν είναι ιδιαίτερο θεοτοκίο ή ιδιόμελο προεόρτιο (εκτός προεορτίου περιόδου) ,δεν αντικαθίσταται από το α΄ θεοτοκίο του ήχου την Παρασκευή εσπέρας «δια την απόδοσιν» αυτού ; Νομίζω –χωρίς να είμαι απολύτως βέβαιος –ότι το ΤΑΣ δεν μνημονεύει τέτοια εξαίρεση.
Ἔχω παραπέμψει προηγουμένως:
Ἐρείδεται στήν ἐξελικτική διαμόρφωση τοῦ τυπικοῦ, πού ἀκολούθησε σέ κάποιες περιπτώσεις καί τίς μεταγενέστερες παρεμβάσεις στά Μηναῖα. Περισσότερα στά θέματα πού παραπέμπω καί ἄν θέλετε κάτι ἄλλο, ἐκεῖ παρακαλῶ.

 
#7
Ίσως δεν υπήρξα σαφής: Υπάρχει κάποια ‘’λογική’’ ,’’σκεπτικό’’ ή ‘’θεολογία’’ που στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το «ιδιαίτερο θεοτοκίο ή ιδιόμελο προεόρτιο (εκτός προεορτίου περιόδου) ,δεν αντικαθίσταται από το α΄ θεοτοκίο του ήχου την Παρασκευή εσπέρας «δια την απόδοσιν» αυτού ;» , εφ΄ όσον μάλιστα την παράλειψη αυτή την προβλέπουν έγκριτοι τυπικολόγοι ή είναι μια ακόμη συνέπεια της εξελίξεως ή καλύτερα της απλοποιήσεως των λειτουργικών πραγμάτων ή όπως προσφυώς αναφέρετε π. Μάξιμε απλώς «Ἐρείδεται στήν ἐξελικτική διαμόρφωση τοῦ τυπικοῦ, πού ἀκολούθησε σέ κάποιες περιπτώσεις καί τίς μεταγενέστερες παρεμβάσεις στά Μηναῖα.»;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8

Ἀφοῦ ἔχουμε προσθήκη προεορτίου Καὶ νῦν στίς 6/12, αὐτό προτιμᾶται, τή στιγμή πού εἶναι ἀμφίβολον ἄν αὐτή ἡ τάξη τῆς ἀποδόσεως τοῦ ἤχου τηρεῖται στίς μνῆμες ἁγίων ὑπό τοῦ ΤΜΕ. Ἤ, κι ἄν θεωρεῖται δεδομένη καί ἰσχύουσα, θεωρήθηκε «ἀσθενέστερη» τῆς τάξεως τῆς Κυριακῆς. Καί τελικά δημιούργησε νέα διάταξη ἐξαιρέσεων.
Στήν ἀκριβέστερη διατύπωση αὐτῆς τῆς τάξεως ὑπό τῶν Διπτύχων (ὡς καί ὑπό ΤΓΡ καί ΣΤ) θά δεῖτε τό 2015, πού ἡ 5η Δεκεμβρίου συμπίπτει σέ Σάββατον, νά διατάσσεται «Καὶ νῦν, τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἀποδιδομένου ἤχου», ἀφοῦ στήν ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Σάββα δέν ἀντικαταστάθηκε τό α΄ θεοτοκίον ἀπό προεόρτιον.

ΥΓ. Αὐτά, καί στά θέματα πού παρέπεμψα προηγουμένως.

 
Last edited:
Top