Η Επιτροπή του 1895 (Κωνσταντινούπολη)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Από εδώ.

Επιτροπή του 1895
, (Κων/πολη). Με πρωτοβουλία του πατριάρχη `Ανθιμου Ζ' συγκροτήθηκε το 1895 πολυπρόσωπη Επιτροπή εκκλ. μουσικής, για να επιλύσει τα συσσωρευμένα προβλήματα. Πρόεδρος της ήταν ο μητροπολίτης Αθανάσιος Καποράλης και μέλη οι:Γεώργιος Βιολάκης, Αριστείδης Νικολαΐδης, Κων/νος Ζαχαριάδης, Ανδρέας Σπαθάρης, Ευάγγελος Αμαξόπουλος, Ευστράτιος Παπαδόπουλος, Νηλέας Καμαράδος, Θεμιστοκλής Βυζάντιος, Αλέξανδρος Βυζάντιος, Κων/νος Ψάχος, Πολυχρόνιος Παχείδης, Γεώργιος Πρωγάκης, Θεόδωρος Μαντζουράνης, Γεννάδιος Θέμελις, Μάρκος Βασιλείου, Γεώργιος Λιανόπουλος και Γ.Ι. Παπαδόπουλος. Η Επιτροπή, έχοντας στη διάθεσή της το Ψαλτήριο, αποφάσισε:την αναθεώρηση των αποφάσεων της "Επιτροπής του 81", την υποχρεωτική διδασκαλία της εκκλ. μουσικής στις αστικές σχολές, την έκδοση των χειρογράφων τουΠ. Κηλτζανίδη, τη σύσταση πολυμελών χορών, την ίδρυση "Μουσικής Σχολής", κ.λπ. Το 1897, η Επιτροπή (υπό την προεδρία του Κ. Ζαχαριάδη) αποδέχτηκε την επιθυμία του πατριάρχη Κων/νου Ε' και μετατράπηκε στον "Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο Πατριαρχείου Κων/πόλεως"(1898), με Καταστατικό που συνέταξε ο Κων/νος Ψάχος.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
αποφάσισε:την αναθεώρηση των αποφάσεων της "Επιτροπής του 81"
Γνωρίζει κανείς αν/ποιές αποφάσεις της Επιτροπής του 1881 αναθεώρησε η Επιτροπή του 1895; Ευχαριστώ.
 

nikosthe

Νίκος Θεοτοκάτος
#3
Τώρα είδα το θέμα, απ' το στόμα μού το πήρες Δημήτρη, η ίδια απορία μού δημιουργήθηκε...
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#4
Στο βιβλίο Γεωργίου Δ. Καμαράδου-Βυζαντίου, Βιογραφία Νήλεως Καμαράδου, μουσικοδιδασκάλου. Αθήνα 1976 αναφέρεται οτι η σύσταση της επιτροπής του 1895 (όπως μάλλον και αυτής του 1887) έγινε λόγω των «σοβαρών ατελειών» του Ψαλτηρίου οργάνου της επιτροπής του 1881 οι οποίες και τελικά το οδήγησαν σε αχρηστία. Η Επιτροπή του 1895 (Καμαράδος, Ψάχος) ανέλαβε το έργο της αποδοχής ή τροποποίησης των πορισμάτων της Επιτροπής του 1881 αλλά το βιβλίο αναφέρει οτι δεν απέδωσε θετικά αποτελέσματα και τρία χρόνια αργότερα η επιτροπή μετονομάστηκε και μετατράπηκε στον πολύ γνωστό σε όλους Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο ο οποίος και ανέλαβε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο της επιτροπής του 1895.
 

nikosthe

Νίκος Θεοτοκάτος
#5
... τρία χρόνια αργότερα η επιτροπή μετονομάστηκε και μετατράπηκε στον πολύ γνωστό σε όλους Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο ο οποίος και ανέλαβε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο της επιτροπής του 1895.
Σχετική μαρτυρία έχουμε και από τα πρακτικά του Μουσικού Συλλόγου εδώ, όπου ο Ψάχος λέει ότι "Έργον του ημετέρου συλλόγου τυγχάνει η συμπλήρωσις της εργασίας της ειρημένης Επιτροπής και ουχί η αποδοχή θεωρίας αντικειμένης προς την ειρημένην". Αναφέρεται πάντως στην Επιτροπή του 1881.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#6
Είναι άραγε το «Οκτάηχον Σύστημα» του Ψάχου το αποτέλεσμα αυτής της επιδιωκόμενης συμπλήρωσης;
 
Top