Ευχολόγιον Goar

Πρόκειται γιά κλασική ἔκδοση τοῦ βυζαντινοῦ Εὐχολογίου, μέ εἰσαγωγές, σχόλια καί λατινική μετάφραση, πού ἔγινε στή Βενετία τό 1730 (ὅπως φαίνεται στή φωτο τοῦ κ. Νεοκλῆ) ὑπό τοῦ ἑλληνιστοῦ λατίνου κληρικοῦ J. Goar.
 
Νέος σύνδεσμος. Πρόκειται για επανέκδοση του Ευχολογίου του 1730, που έγινε το 1960.

Τὸ πρόσωπο τὸ ὁποῖο ἔκανε τὴν ψηφιοποίηση εἶχε ὡς πηγή, ὅπως βλέπω, τὸ προσωπικὸ ἀντίγραφο τοῦ λειτουργιολόγου καθηγητοῦ τοῦ Pontificio Istituto Orientale Miguel Arranz, S.J. (1930-†2008). Θὰ διαπιστώσετε ὅτι μέσα στὸ κείμενο ὑπάρχουν κάτι Α ὴ Β, πρόκειται γιὰ κωδικοποίηση τῶν εὐχῶν σὲ κάποιες οἱκογένειες-παραδόσεις καὶ ἀντιστοιχοῦν σὲ ἄρθρα του ὴ σὲ Πανεπιστημιακὲς σημειώσεις-(τὶς ὅποῖες μετέφρασε στὰ ρωσικά). Ὁ καθηγητὴς ἕως τὸ 2007 εἶχε ἀποστείλει τὰ περισσότερα προσωπικά τοῦ βιβλία στὴν Ρωσία ὡς δωρεάν.
 
Last edited:
Back
Top