Εσπερινός την εβδομάδα της Τυρινής.

#1
Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει πως τελείται ο Εσπερινός την Τρίτη και Πέμπτη εσπέρας την εβδομάδα της Τυρινής;
Μετά τα απολυτίκια Θεοτόκε παρθένε βαπτιστα κλπ τι ακριβώς λέγεται;
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#2
Κύριε ελέησον μ΄, Δόξα Και νυν Την τιμιωτέραν. Εν ονόματι Κυρίου... Ο ων ευλογήτος, το Επουράνιε βασιλεύ και η ευχή του οσίου Εφραίμ με τις ις΄ μετάνοιες. Δόξα σοι Ο Θεός ημών δόξα σοι, και Απόλυσις.
 
Top