[Ερώτηση] Ψάλλονταν τὰ Κοντάκια τὰ Ἀναστάσιμα;

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#21
Εφόσον το κοντάκιο ψάλλεται στον ακάθιστο, την παράκληση αλλά και στη θ. λειτουργία, δεν μπορεί κανείς να λέει ότι καταργήθηκε.
Δεν είπε κανείς ότι καταργήθηκε. Ψάλλονται στην λειτουργία τα κοντάκια όπως ορίζει η παράδοση, στον όρθρο διαβάζεται το κοντάκιο. Όπου έχει σωθεί όπως στον όρθρο του Ακαθίστου ή στον Μ. Κανόνα εκεί ψάλλεται
 

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#22
Επίσης «Πρεσβεία θερμή» είναι κάθισμα η είναι κοντάκιο όπως μας λένε τα παλαιά βιβλία;
Τροπάριο είναι, ό, τι και να ναι. Αν είναι απομεινάρι κοντακίου θα έχει και οίκους, μπορεί να ήταν παλιό προοίμιο αντί του Προστασία. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα και καλώς να γίνεται η έρευνα για ιστορικούς λόγους, όχι για να αλλάζουμε τα παραδεδομένα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#27
Τροπάριο είναι, ό, τι και να ναι. Αν είναι απομεινάρι κοντακίου θα έχει και οίκους, μπορεί να ήταν παλιό προοίμιο αντί του Προστασία. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα και καλώς να γίνεται η έρευνα για ιστορικούς λόγους, όχι για να αλλάζουμε τα παραδεδομένα.
«Κοντάκιον παρακλητικὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος β’. Πρεσβεία θερμὴ...καὶ κινδύνων ῥῦσαι ἡμᾶς...

(καὶ ἕνας οἶκος)

Τί μοι δοθῇ καὶ τί προστεθῇ

ἐν τῷ μέλλειν αἰτεῖσθαι ἐν καρδίας κλαυθμῷ

τὴν λύσιν τῶν πταισμάτων μου

ψυχὴν γάρ ἠχρείωσα πλημμελίαις

καὶ τὴν σάρκα ἐμόλυνα ἁμαρτίαις

τὰ πονηρὰ ὡς οὐδεὶς γηγενῶν ἐργασάμενος

ὅθεν στενάζων κραυγάζω

Θεοτόκε ἁγνὴ μὴ παρίδῃς με,

ἀλλὰ τοῦ σώσαι με τάχυνον

ἐκ πολλῶν ἀπαλλάτουσα ἁμαρτιῶν

ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα»

(χφ. Σινὰ 926 κοντακάριο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 73v).

Ἕτερος οἶκος

«Κλῖνον τὸ οὕς σου εὐλογημένη καὶ εἰσάκουσον πάντων τῶν βοώντων πρὸς σὲ ἀδιαλείπτως καὶ δώρησαι πᾶσιν εἰρήνην καὶ εὐεξίαν, ἀσθενοῦσιν ὑγείαν καὶ σωτηρίαν, σκέπην γυμνοῖς, ἀποροῦσιν τροφὴν καὶ λιμώττουσιν, καὶ πᾶσιν ἀδικουμένοις ἐν σπουδῇ τὴν ἐκδίκισιν νέμουσα, καὶ τῶν πταισμάτων τὴν ἄφεσιν, ὅπως πάντες συμφώνως κραυγάζομεν· ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα»

(χφφ. κοντακάρια Σινὰ 927 τοῦ ἔτους 1285 φ. 317r-v, Σινὰ 928 ιδ’ αἰ. φ. 75r-v «τοῦ σώσαι με τάχυνον»).
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#28
Δεν είπε κανείς ότι καταργήθηκε.
Είπαν ότι καταργήθηκε αυτοί που θέλουν να το επαναφέρουν και τους οποίους επικρίνεις...

Μπορεί να καταργήθηκε σε μια ακολουθία αλλά δεν αφαιρέθηκε γενικώς από την τάξη.

Είναι υπερβολική η δραματοποίηση των αλλαγών της λατρείας τα τελευταία 500 χρόνια, όπως υπερβολική είναι και η δραματοποίηση των αλλαγών τα τελευταία 40 χρόνια.

Εκείνες μεν οι αλλαγές στην πραγματικότητα πέτυχαν τη διάσωση των αρχαίων ειδών μέλους, οι δε έσχατες αλλαγές που οδηγούν στην μονομερή και πιθανώς άκαιρη επαναφορά παλαιών ειδών είναι απλώς μεμονωμένες, σίγουρα όχι καθολικές, ούτε οριστικές.. εκτός αν είσαι άτυχος και πέφτεις συνέχεια σε τέτοιους...

Οι Υπακοές του Πέτρου αν θυμάμαι σωστά είναι προσθήκες του Χουρμουζίου. Άραγε τις βρήκε από τους συγχρόνους του ή τις μελοποίησε μετά από έρευνα;

Τα δε αναστάσιμα κοντάκια, τα περισσότερα αν όχι όλα, είναι γνωστά και εν χρήσει προσόμοια. Πιθανώς όποιος τα θέλει, να θέλει να τα ψάλει κάπου αλλού και όχι στον όρθρο...
 
Last edited:

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#29
Η μαμά σας δεν σας πήγαινε εκκλησία μικρούς; Όπως τα βρήκαμε έτσι τα συνεχίζουμε. Η έρευνα τι υπήρχε πριν καλή και άγια είναι και συγχαρητήρια και ευχαριστούμε αλλά ως εκεί. Είμαστε παράδοση, είμαστε εκκλησία, όχι φολκλόρ, όχι θέατρο, όχι μουσείο.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#30
Αυτό δεν κάνουμε; Τι έχει μεταλλαχθεί σε τέτοιο βαθμό που ένας πιστός του 1981 θα έτριβε σήμερα τα μάτια του;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#31
[Σημείωμα συντονιστή] Το θέμα αυτό που αρχικά ζητούσε μελοποιημένα τα αναστάσιμα κοντάκια δεν ξέρω πώς βρισκόταν στα μουσικά της θ. λειτουργίας. Αφού στο αρχικό μήνυμα δόθηκε απάντηση ύπαρξης θέματος στα μουσικά του όρθρου, την ακολουθούσα συζήτηση ξεχώρισα σε θέμα στο τυπικό του όρθρου. Υπενθυμίζω το θέμα Κοντάκιον, Οίκος.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#32
φαίνεται αυτός που τα έψαχνε ήθελε να τα ψάλει στη θεία λειτουργία, μαζί με το ενδιάτακτο κοντάκιο ή και αντ' αυτού....
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#33
φαίνεται αυτός που τα έψαχνε ήθελε να τα ψάλει στη θεία λειτουργία, μαζί με το ενδιάτακτο κοντάκιο ή και αντ' αυτού....
Κάνετε λάθος. Ἦταν σφάλμα τακτοποιήσεως. Οὐδείς μποροῦσε νά σκεφθεῖ κάτι τέτοιο, οὐδαμοῦ προβλεπόμενο. Γιά τήν θ. λειτουργία, μόνον ἡ ἀναστάσιμη ὑπακοή προβλέπεται κατά μίαν (στασιαζόμενη) διάταξη.
 
Last edited:
Top