[Ερώτηση] Καταβασία ς΄ ωδής Κυριακής του Ασώτου [βυθίζομαι/χειμάζομαι]

παππας78

Νέο μέλος
Στην Στ΄ Ωδή των Καταβασιών της Κυριακής του Ασώτου,συναντούμε την λέξη "βυθίζομαι" στα νεώτερα έντυπα λειτουργικά και μουσικά βιβλία Τριωδίου.Στο Ειρμολόγιο του Πέτρου και του Σωφρονίου Ευστρατιάδη,όπως παρατήρησα,χρησιμοποιείται η λέξη"χειμάζομαι".Πρόκειται για νεώτερη αναθεώρηση ή απλά επεκράτησε έτσι?Πιο θεωρείται σωστότερο?
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Βυθῷ ἁμαρτημάτων, συνέχομαι Σωτήρ, καὶ ἐν πελάγει τοῦ βίου χειμάζομαι, ἀλλ' ὥσπερ τὸν Ἰωνᾶν ἐκ τοῦ θηρός, κᾀμὲ ἐκ τῶν παθῶν ἀνάγαγε, καὶ διάσωσόν με»


(χφφ. Μ. Λαύρας Β-32 εἱρμολόγιο τέλη ι’ αἰ. φ. 45v, Σινὰ 793 παρακλητικὴ ι’-ια’ αἰ. φ. 56r «ἐκ τοῦ βυθοῦ, κᾀμὲ τῶν παθῶν», Vat. gr. 771 πεντηκοστάριο ια’ αἰ. φ. 241r «κᾀμὲ τῶν παθῶν», Λειμῶνος 81 πεντηκοστάριο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 50v, Σταυρονικήτα 55 πεντηκοστάριο ιβ’ αἰ. φ. 50v, Τ. Σταυροῦ 15 πεντηκοστάριο ιβ’ αἰ. φφ. 173v-174r «τοῦ βυθοῦ, κᾀμὲ τῶν παθῶν»).«Βυθῷ ἁμαρτημάτων, συνέχομαι Σωτήρ, καὶ ἐν πελάγει τοῦ βίου βυθίζομαι, ἀλλ' ὥσπερ τὸν Ἰωνᾶν ἐκ τοῦ θηρός, κᾀμὲ τῶν παθῶν ἀνάγαγε, καὶ διάσωσόν με»

(χφφ. ἁγ. Σάβα 83 εἱρμολόγιο ια’ αἰ. φφ. 40v-41r, Vat. gr. 788 πεντηκοστάριο τοῦ ἔτους 1170 φ. 33v, Σινὰ 758 πεντηκοστάριο ιβ’ αἰ. φ. 150v, Σκοπίων ΝΜΟΜ 54 παρακλητικὴ ιβ’ αἰ. σ. 138 «κᾀμὲ τοῦ βυθοῦ τῶν κακῶν», Paris. Coislin. gr. 220 εἱρμολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 46r).
 
Last edited:
Top