[Ερώτηση] Κανόνες Σαββάτου Α΄ Νηστειών

panosk1

Νέο μέλος
#1
To Σάββατο 7 Μαρτίου, ενώ στο Θεός Κύριος ψάλλουμε κατα το Τυπικό το Απολυτίκιο του Αγίου Θεοδώρου και μόνο, στους Κανόνες , προηγείται ο του Μηναίου... Με ποιά λογική ;;;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ἀρχικὰ ἦταν ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἀνὰ 4 ὁ κάθε ἕνας. Ὁ Βιολάκης γιὰ εὐκολία ἀντικατέστησε τὸν κανόνα τοῦ ναοῦ μὲ τὸν τοῦ Μηναίου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Τά Σάββατα «Κατὰ τὴν παλαιὰν τάξιν πρῶτος λέγεται ὁ κανὼν τοῦ Μηναίου καὶ εἶτα οἱ τῆς Παρακλητικῆς (ἢ οἱ δύο τοῦ Μηναίου καὶ εἶτα ὁ πρῶτος τῆς Παρακλητικῆς)· τοῦτο ἐφαρμόζει τὸ Τ.Μ.Ε. εἰς τὰ Σάββατα τῶν νηστειῶν (Τυπικὸν Τριῳδίου §§27 καὶ 34)».

«Γενικαί Τυπικαί Διατάξεις» Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος
 
#4
Τά Σάββατα «Κατὰ τὴν παλαιὰν τάξιν πρῶτος λέγεται ὁ κανὼν τοῦ Μηναίου καὶ εἶτα οἱ τῆς Παρακλητικῆς (ἢ οἱ δύο τοῦ Μηναίου καὶ εἶτα ὁ πρῶτος τῆς Παρακλητικῆς)· τοῦτο ἐφαρμόζει τὸ Τ.Μ.Ε. εἰς τὰ Σάββατα τῶν νηστειῶν (Τυπικὸν Τριῳδίου §§27 καὶ 34)».
Ας μου επιτραπούν ορισμένες ερωτήσεις :
1. "Κατὰ τὴν παλαιὰν τάξιν πρῶτος λέγεται ὁ κανὼν τοῦ Μηναίου καὶ εἶτα οἱ τῆς Παρακλητικῆς" : Η ωσάνω τάξις δεν εφαρμόζεται μόνον όταν του κανόνος του Μηναίου έπονται οι της Παρακλητικής ή οι αντικαθιστώντες αυτούς κατανυκτικοί ή δεσποτικοί του Τριωδίου και όχι αγίων , όπως το α΄ Σάββατον των Νηστειών;

2. «οἱ δύο τοῦ Μηναίου καὶ εἶτα ὁ πρῶτος τῆς Παρακλητικῆς»: Δεν έπεται ο β΄της Παρακλητικής (νεκρώσιμος) και όχι ο α΄(πάντων των Αγίων) ως αντικατασταθείς υπό του ισοβαρούς κανόνος του β΄αγίου του Μηναίου;

3. Δύναται να ψαλεί ο κανών του αγίου του Μηναίου εις τον Όρθρο, αν δεν εψάλησαν στιχηρά του αγίου στον Εσπερινό;

Τι προβλέπουν τα παλαιά Τυπικά (στα οποία και αναφέρομαι)επ’ αυτών;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
1) Ἡ παλαιὰ τάξη γιὰ τὰ Σάββατα μὲ Παρακλητική, ἐκτὸς Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου, εἶναι ὁ κανόνας τοῦ Μηναίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἤ τοῦ δεύτερου ἁγίου εἰς 4 καὶ ὁ νεκρώσιμος εἰς 4.

Τὸ Τριῴδιο καὶ τὸ Πεντηκοστάριο ἔχουν ἰδιαίτερη τάξη κανόνων.

Τὸ α' Σάββατο τῶν νηστειῶν: ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἀνὰ 4 ὁ κάθε ἕνας.

Τὰ β', γ' καὶ δ' Σάββατα τῶν νηστειῶν: ὁ κανόνας τοῦ Μηναίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ εἰς 4, ἀπὸ δὲ στ' ᾠδῆς: ὁ κανόνας τοῦ Μηναίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ τὰ τετραῴδια εἰς 8.


2) Ναί.

3) Ναί, κατὰ τὶς ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὶς προηγιασμένες τῆς εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου 24/2 καὶ τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα 9/3.
 
Top