[Ερώτηση] Άμωμοι εν οδώ.... εν Κυριακή στη θέση του κοινωνικού με τέλεση μνημόσυνου

KHarris

Παλαιό Μέλος
Καλημέρα σας!!!!!!!

Θα ήθελα να ρωτήσω εν Κυριακή με τέλεση μνημόσυνου, στη θέση του κοινωνικού ΠΡΕΠΕΙ να ψάλλεται το Άμωμοι εν οδώ αντί του Αινείτε τον Κύριον?
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
[Σημείωμα συντονιστή] Το θέμα σας μεταφέρθηκε σε κατάλληλη υποενότητα, όπου και έχει συζητηθεί. 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Εδώ 1. την ώρα του κοινωνικού κάνουν κήρυγμα 2. το " Άμωμοι εν οδώ" έβλαψε .
1. Αυτή η τακτική - πρακτική γίνεται "κατ' οικονομία χρόνου..."
Είμαστε σε εποχές που, δυστυχώς, "μας κυνηγάει ο χρόνος..." (Εάν το κήρυγμα λέγονταν στη θέση του - μετά το Ευαγγέλιο - η χρονική διάρκεια της Θ. λειτουργίας θα ήταν μεγαλύτερη και πολύ εκ των πιστών θα διαμαρτύρονταν και ίσως να σκανδαλίζονταν...)
2. Οι στίχοι του 118 ψαλμού, από τους πιο, κατά τη γνώμη μου, φιλοσοφημένους του Ψαλτηρίου, οι οποίοι αναδεικνύουν, μεταξύ των άλλων, τη ματαιότητα της επίγειας ζωής & το βέβαιο του φυσικού θανάτου.
Μελοποιημένος, σε τρεις διαφορετικούς "μουσικούς δρόμους", έναν για κάθε Στάση του, βοηθά τον πιστό, "να έλθει εις εαυτόν..."
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀρέσκεσαι στίς ἐκτός θέματος παρεμβάσεις. Γιά νά μή σέ ἀδικῶ, βέβαια, ἄλλος σοῦ ἔδωσε τό ἔναυσμα.

1. Αυτή η τακτική - πρακτική γίνεται "κατ' οικονομία χρόνου..."
Είμαστε σε εποχές που, δυστυχώς, "μας κυνηγάει ο χρόνος..." (Εάν το κήρυγμα λέγονταν στη θέση του - μετά το Ευαγγέλιο - η χρονική διάρκεια της Θ. λειτουργίας θα ήταν μεγαλύτερη και πολύ εκ των πιστών θα διαμαρτύρονταν και ίσως να σκανδαλίζονταν...)
Αὐτό δέν εἶναι ἀκριβές. Ὁ λόγος εἶναι «γιά νά ὑπάρχει περισσότερος κόσμος». Ἀλλ᾿ αὐτός δέν εἶναι λόγος, ὥστε νά διασπᾶται ἡ προσοχή στήν ἱερή στιγμή τῆς θείας Μεταλήψεως τῶν λειτουργῶν καί τῶν πιστῶν. Ἄς γίνεται στό τέλος, ὅπως ὑπό πολλῶν πλέον συνηθίζεται.
Νά μή συνεχίσουμε ὄμως αὐτό.

2. Οι στίχοι του 118 ψαλμού, από τους πιο, κατά τη γνώμη μου, φιλοσοφημένους του Ψαλτηρίου, οι οποίοι αναδεικνύουν, μεταξύ των άλλων, τη ματαιότητα της επίγειας ζωής & το βέβαιο του φυσικού θανάτου.
Μελοποιημένος, σε τρεις διαφορετικούς "μουσικούς δρόμους", έναν για κάθε Στάση του, βοηθά τον πιστό, "να έλθει εις εαυτόν..."
Οὔτε ἐδῶ εἶσαι ἀκριβής. Τό νόημα τοῦ Ἀμώμου δέν εἶναι αὐτό, ἀλλά δέν θά τό ἀναλύσω ἐδῶ. Ἄλλωστε εἶναι κύριο συστατικό καί τοῦ ὄρθρου τῶν Κυριακῶν μετά τῶν ἀναστασίμων εὐλογηταρίων. Καί βέβαια δέν πρόκειται γιά τήν ἐπιτομή σέ 3 στάσεις στήν ὑπό τοῦ ΤΜΕ καθιερωθεῖσα συντετμημένη ἀκολουθία τῆς Κηδείας.
Καί τό Ψυχοσάββατο προβλέπεται ὑπό τοῦ ΤΜΕ ἡ ἀνάγνωση καί ψαλμωδία τῶν τελευταίων στίχων σέ 2 στάσεις (βλ. εἰκόνα), κάτι πού ὅπως σημειώνουν τά ΔΕΕ «(ἐν ταῖς ἐνορίαις παραλειπομένου συνήθως τοῦ, εἰς στάσεις δύο, ᾿Αμώμου)».

ΤΜΕσ320.jpg

Ὅπως διαβάζουμε ἐκεῖ πού παρέπεμψα, ἡ ἀκολουθία τοῦ Μνημοσύνου, μή προβλεπομένη ὑπό τοῦ ΤΜΕ ὅπως καταγράφηκε στό Μικρόν Εὐχολόγιον τῆς Ἀ. Δ. (σημειωτέον ὅτι στήν τελευταία ἔκδοση δέν περιλαμβάνεται) ἤ στό χωριστό τευχίδιο τῶν νεκρωσίμων Ἀκολουθιῶν, προβλέπει τήν ψαλμωδία τῶν 3 στάσεων ἐκλογῆς στίχων (ὅπως στήν Κηδεία) στό Κοινωνικό ἐκτός Κυριακῶν.

Οὔτε αὐτό εἶναι σωστό, διότι τίποτε δέν πρέπει νά ἀντικαθιστᾶ τό κοινωνικόν καί περισσότερο (ἐπαναλαμβάνω) νά διασπᾶται ἡ προσοχή στήν ἱερή στιγμή τῆς θείας Μεταλήψεως τῶν λειτουργῶν καί τῶν πιστῶν.

Πάντως, γιά νά τεθεῖ ἡ ἐρώτηση, σημαίνει ὅτι κάπου ψάλλουν καί τίς Κυριακές...
Ἀλλοῦ ἴσως τελοῦν καί ὁλόκληρο Μνημόσυνο στό Κοινωνικό...
Οἱ παρεμβάσεις κατά τήν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ εἶναι ἀπαράδεκτες (ἀρχῆς γενομένης καί ἀπό τό Ἁγιώνυμον μέ μέρος Παρακλήσεων καί ἄλλων).

Τό συμπέρασμα εἶναι: Καμμία παρέμβαση κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Μεταλήψεως τῶν λειτουργῶν καί τῶν πιστῶν, ψαλλομένου τοῦ Κοινωνικοῦ.

[Συμπλήρωση: Τά Μνημόσυνα τίς Κυριακές μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας!]
 
Top