[Ερώτηση] Εξαποστειλάριον Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας (Ε΄ Κυριακή Νηστειών)

Stathis

Ευστάθιος Μεντζάς
#1
Ηθελα να κανω μια ερωτηση.
Προσπαθωντας να κανω τη μουσικη προσαρμογη του εν λογω εξαποστειλαριου, μου "περισσευει" μια φραση "οπως εν πιστει και ποθω"

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις


Ὑπόδειγμα μετανοίας, σὲ ἔχοντες πανοσία
Μαρία Χριστὸν δυσώπει, ἐν τῷ καιρῷ τῆς Νηστείας,
τοῦτο ἡμῖν δωρηθῆναι, ὅπως ἐν πίστει καὶ πόθῳ, σὲ ᾄσμασιν εὐφημῶμεν.


Καμμια ιδεα; μηπως προστεθηκε αυτη η φραση αργοτερα;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Εἶναι πρός τό Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς.
Ὁπότε Θεοτοκίον ὅμοιον βρῆκα πρόχειρα ἀπό τίς 26 Φεβρουαρίου

Θεοτοκίον​
Ἐπὶ σοὶ μετὰ Θεόν, ἐλπίζομεν Πανάχραντε, καὶ τῷ ἐκ σοῦ προελθόντι, συσταυρούμενοι Χριστῷ, ταῖς πρὸς αὐτὸν πρεσβείαις σου, ἀπροσκόπτους εἰς τέλος, ἡμᾶς διαφύλαξον.​

Ἤθελα νά γράψω καί στόν Τσακίρογλου γιά τίς 25 Ἀπριλίου, τό ἐξαποστειλάριον τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἶναι κατά τό Ἀπόστολοι ἐκ περάτων καί ὄχι κατά τό Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Από τον Αβραάμ Ευθυμιάδη.
Ἀνεπιτυχής ἀλχημεία.

Ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στόν Α΄ τόμο «Διορθώσεις καὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ Τριῴδιον», δέν ἀναφέρεται στόν πρόλογο, παρά μόνον στό ὅτι «ἡ μετοχή ἔχοντες δέν ἐναρμονίζεται συντακτικῶς πρός τό κείμενον τοῦ ὕμνου» καί ὅτι «ὀρθότερον θά ἦτο νά γραφῇ εἰς δοτικήν ἔχουσιν».
Στόν Β΄ ὅμως τόμο γράφει ὅτι «προσεκτική ἐξέτασις δεικνύει ὅτι ... εἶναι πεποιημένον κατά τό Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε» ἀλλά ἔχει «πλεονάζουσας μετρικῶς τάς λέξεις καὶ πόθῳ».

Ἀφοῦ ὅμως οὔτε μέ τό Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε ταιριάζει, ἐγώ πιστεύω, ὅπως τό εἶδα τό μεσημέρι (τώρα μόλις σκέφτηκα νά κοιτάξω τόν π. Παπαγιάννη), ὅτι μέ τό Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ταιριάζει μετρικῶς. Καί μήν μετρᾶμε ἀκριβῶς συλλαβές, γιατί πρόκειται γιά μουσικές φράσεις, ἀρκεῖ οἱ ἐπιμέρους στίχοι νά εἶναι ἴσοι.

Ὁ π. Κωνσταντῖνος (στόν Β΄ τόμο) παραθέτει καί ἕτερον ἐξαποστειλάριον, πού βρῆκε στόν 2032 κώδικα τῆς ΕΒΕ, τοῦ ιδ΄ αἰ., τό ὁποῖον θεωρεῖ ὁμαλώτερον συντακτικῶς, ἀλλά μέ πλεονάζουσαν λέξιν Μαρίαν. Πρόκειται γιά τήν αὐτή ἐσφαλμένην (κατά τήν γνώμην μου) ἀπόδοση στό Φῶς ἀναλλοίωτον.

Ὑπογραμμὸς μετανοίας * ἡμῖν ἐδόθης, Μαρία, * σὺ γὰρ θερμῇ κατανύξει * ἀνεκαλέσω τὴν ἧτταν, * συλλήπτορα κεκτημένη * τὴν Θεοτόκον Μαρίαν, * μεθ᾿ ἧς ἡμῶν ὑπερεύχου.​

Σημ.: Θεωρῶ ὅτι αὐτό εἶναι καί θεοτοκίον.

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Προσπαθωντας να κανω τη μουσικη προσαρμογη του εν λογω εξαποστειλαριου, μου "περισσευει" μια φραση ...
Στό Τριώδιον Ρώμης 1738 δέν ὑπάρχει ἡ φράση «ἐν τῷ καιρῷ τῆς Νηστείας» καί ἔτσι προσαρμόζεται στό αὐτόμελον Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

 

Attachments

Top