Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ρουμανίας

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Πρόκειται για την Biblioteca Digitala Nationala, που αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, όπου υπάρχουν ψηφιοποιημένα αρκετά ελληνικά βιβλία, λειτουργικά και βυζαντινής Μουσικής. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα για τα ελληνικά χειρόγραφα είναι αυτή.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Πρώτο βιβλίο που κατέβασα είναι αυτό με την επωνυμία "Heruvice" (Χερουβικά). Μπορεί κανείς να το ξεφυλλίσει εδώ.
Περιλαμβάνει μία σειρά χερουβικών του Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου, μία δεύτερη σειρά του Γρηγορίου πρωτοψάλτου, το "Του δείπνου σου ..." και το "Σιγησάτω..." του Ιακώβου πρωτοψάλτου και τα λειτουργικά της Θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.
Αναρωτιέμαι εάν θα υπάρξει πρόβλημα να ανεβούν εδώ τα συγκεκριμένα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα σε PDF. Βέβαια μπορεί κανείς να κατεβάσει τις σελίδες από τον παραπάνω σύνδεσμο σε JPG.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#3
Πρώτο βιβλίο που κατέβασα είναι αυτό με την επωνυμία "Heruvice" (Χερουβικά). Μπορεί κανείς να το ξεφυλλίσει εδώ.
Περιλαμβάνει μία σειρά χερουβικών του Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου, μία δεύτερη σειρά του Γρηγορίου πρωτοψάλτου, το "Του δείπνου σου ..." και το "Σιγησάτω..." του Ιακώβου πρωτοψάλτου και τα λειτουργικά της Θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.
Αναρωτιέμαι εάν θα υπάρξει πρόβλημα να ανεβούν εδώ τα συγκεκριμένα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα σε PDF. Βέβαια μπορεί κανείς να κατεβάσει τις σελίδες από τον παραπάνω σύνδεσμο σε JPG.
Χριστός ανέστη κ pdf ν᾽ αναρτηθεί, δίχως φόβο κ πάθος...
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Ανθολογία, τόμος Γ΄

Περιέχει τρεις σειρές αργών δοξολογιών. Μία σειρά των Ιωάννου πρωτοψάλτου , Πέτρου του Πελοποννησίου, Πέτρου του Βυζαντίου και Δανιήλ πρωτοψάλτου, μία σειρά του Ιακώβου πρωτοψάλτου και μία των Γρηγορίου και Χουρμουζίου.
Στην τελευταία σελίδα έχει προστεθεί και ένα "Άξιον εστί" σε ήχο πλ.Α΄.
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Ανοιξαντάρια και Πολυέλεοι (σύμφωνα και με τον τίτλο) αλλά στα σλαβονικά μέχρι την σελίδα 124, αργές καταβασίες Θ' ωδής στα ελληνικά από σ.125-151, και ακολουθούν
Ανοιξαντάρια Γεωργίου του Βυζαντίου (σσ.152-168),
Μακάριος Ανήρ του Πέτρου Λαμπαδααρίου,
Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον" σε ήχο πλ.Α΄,
Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον" Γεωργίου (;) πρωτοψ. σε ήχο Δ΄λέγετο
Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον" Γεωργίου (Γρηγορίου ;) πρωτοψ. σε ήχο Γ΄
Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον" Δανιήλ πρωτοψ. σε ήχο Δ΄άγια
Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον" Πέτρου Λαμπαδααρίου σε ήχο πλ.Α΄
Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον" Πέτρου Λαμπαδααρίου σε ήχο Βαρύ
Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον" Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχο πλ.Δ΄
Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον" Γεωργίου Παρασχιάδη του Βυζαντίου σε ήχο πλ.Δ΄
Πολυέλεος "Λόγον Αγαθόν" Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχο Δ΄λέγετο
Πολυέλεος "Επί τον ποταμόν" Γρηγορίου πρωτοψ. σε ήχο Γ΄
 

Attachments

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#8
Μαθήματα της Λειτουργίας.

Δϋναμις του Κρητός, Αλληλούϊα, Χερουβικά της εβδομάδος, Χερουβικά Πέτρου του Εφεσίου, Λειτουργία των Προηγιασμένων, αντί χερουβικών για την Μ. Πέμπτη και το Μ. Σάββατο, τα της Θ. Λειτουργίας του Μ Βασιλείου, από τον Μ. Κανόνα κλπ., μαθήματα στα σλαβονικά, Τη Υπερμάχω αργόν, κι άλλα μαθήματα στα σλαβονικά, Άξιον εστί σε διαφόρους ήχους, Κοινωνικά της εβδομάδος, Κοινωνικά των Κυριακών υπό Δανιήλ πρωτ., Κοινωνικά του ενιαυτού υπό διαφόρων και ένα "Αινείτε" του Γρηγορίου πρωτ.
 

Attachments

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#9
"Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου μετά προσθήκης ικανών καταβασιών και άλλων μαθημάτων, Πέτρου του Βυζαντίου, Γρηγορίου πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος."
 

Attachments

Top