[Ερώτηση] Είναι λογικό την Κυριακή να διαβάζεται ο Άμωμος και δη μεταξύ Αναστάσιμων Καθισμάτων και Αναστάσιμων Ευλογηταρίων;

D

dimik

Guest
#1
Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι λογικό την Κυριακή (η οποία έχει περιεχόμενο Αναστάσιμο) να διαβάζεται ο Άμωμος και δη μεταξύ Αναστάσιμων Καθισμάτων και Αναστάσιμων Ευλογηταρίων. Ποιο είναι το σωστό; Και με ποια λογική το συναντάμε στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, και μάλιστα εντός παρενθέσων;... ΠΑΡΑΚΑΛΩ να απαντήσουν μόνο όσοι γνωρίζουν καλά. Ευχαριστώ.
 
#2
Επισυνάπτω δυο σελίδες από το συλλειτουργικόν του Φουντούλη , όπου στην 66 σελλίδα πάνω αναγράφει τι ακριβώς γίνεται .
Υ.Γ Η σάρωση δεν ήταν πολύ επιτυχής αλλά το επίμαχο σημείο φαίνεται .

Γενικότερα για την στιχολογία του ψαλτηρίου και εδώ :

http://analogion.com/forum/showthread.php?t=391

http://analogion.com/forum/showthread.php?t=10412
 

Attachments

Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι λογικό την Κυριακή (η οποία έχει περιεχόμενο Αναστάσιμο) να διαβάζεται ο Άμωμος και δη μεταξύ Αναστάσιμων Καθισμάτων και Αναστάσιμων Ευλογηταρίων. Ποιο είναι το σωστό;
Προφανῶς ἔχεις ἐσφαλμένη ἀντίληψη περί τοῦ «Ἀμώμου» (118 Ψαλμ.) ὡς κάτι πού ἀφορᾶ μόνον σέ νεκρώσιμα, ἐνῶ πρόκειται γιά τό ΙΖ΄ Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, πού σύμφωνα μέ τήν τάξη ἀναγινώσκεται καθημερινά (ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς) στό Μεσονυκτικό, τά δέ Σάββατα καί τίς Κυριακές στόν Ὄρθρο.
Ἐπίσης πρέπει νά γνωρίζεις ὅτι οἱ ὕμνοι/τροπάρια πού καλοῦνται Καθίσματα ἤ Εὐλογητάρια εἶναι συνέχεια τῆς ἀναγνώσεως τῶν Καθισμάτων τοῦ Ψαλτηρίου ἤ τοῦ Ἀμώμου ἀντίστοιχα. Ὁπότε ἡ ὀρθή/λογική σειρά εἶναι αὐτή πού γράφεις.
Περισσότερα ἐδῶ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά από την ανάγνωση κάθε Καθίσματος του Λειτουργικού Ψαλτηρίου (που στα διάφορα λειτουργικά βιβλία χαρακτηρίζονται ως «α΄», «β΄», και «γ΄ στιχολογία») ακολουθεί..., η ψαλμωδία τριών (3), κατά κανόνα, προσόμοιων ύμνων, που, επειδή ακολουθούν χρονικά την ανάγνωση των Καθισμάτων του Λειτουργικού Ψαλτηρίου, ονομάζονται και αυτοί Καθίσματα. Δεν πρέπει, λοιπόν, να συγχέουμε τα Καθίσματα του Λειτουργικού Ψαλτηρίου με τους προσόμοιους ύμνους, που ονομάζονται Καθίσματα, γιατί ψάλλονται αμέσως μετά από την ανάγνωση των Καθισμάτων του Λειτουργικού Ψαλτηρίου.
Ειδικά στην ακολουθία του αναστάσιμου Όρθρου της Κυριακής μετά από τον Άμωμο («γ΄ στιχολογία») ψάλλονται –ως επίλογος του Αμώμου– τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια.
Και με ποια λογική το συναντάμε στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, και μάλιστα εντός παρενθέσων;...
Εἶναι ἐντός ἀγκυλῶν γιά τήν ἀκρίβεια, πού σημαίνει τήν ὀρθή τάξη, πού ὅμως εἶναι προαιρετική ἤ δέν τηρεῖται. Κατ᾿ ἀκρίβειαν καί σύμφωνα μέ τό ΤΜΕ, ἄν δέν ἀναγνωσθεῖ τό Ψαλτήριον καί ὁ Ἄμωμος στήν ὀρθή θέση, προαναγινώσκονται πρό τοῦ ὄρθρου. Βλ. συν. ἀπό ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top