Δύναμις Άγιος ο Θεός ήχος Α'.

#1
Στο τέλος της κρηπίδας του ο Θ. Φωκαεύς γράφει για τον διδασκόμενο τα μουσικά να προσέχει τα εξής 4 κεφάλαια, (αναφέρω το Β').
Νὰ μὴ θέλῃ νὰ ποιῇ νεωτερισμοὺς εἰς τὰ ξένα μέλη ..... καλλωπίζων ἢ συντέμνων αὐτά...
Εάν όμως ιδούμε σε βάθος χρόνου, και καλλωπισμοί γινόντουσαν και συντμήσεις... Νομίζω όλοι μας γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να αναφέρω παραδείγματα.... όπως γνωρίζουμε και τη σκοπιμότητα των συντμήσεων.
Ειλικρινά λυπάμαι όταν ... βάζω χέρι:D για σύντμηση ενός μέλους, αλλά .... έχουν αλλάξει οι καιροί.
Επισυνάπτω το χθεσινό δύναμις που είπα... απ' έξω:wink: και έγραψα την παραλλαγή χθες μετά τη λειτουργία, και το μέλος σήμερα.
 

Attachments

Top