Δοξαστικό Αίνων Τυρινής

Κων/νος Βαγενάς

Κωνσταντίνος
Μια αργοσύντομη πρόταση για την ερχόμενη Κυριακή. Με επιρροές από Φαρλέκα, Σακελλαρίδη και Φιλανθίδη.
 

Attachments

  • doksastiko tyrofagou_kvagenas.pdf
    569 KB · Views: 80
Top