Δοξαστικά Ακολουθίας Ἀνακομιδῆς Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἄσσου ἐν Γέρᾳ Λέσβου

Top