Διπλαναγνώσεις Αποστόλων και Ευαγγελίων Σεπτεμβρίου.

#1
Στον επισυναπτόμενα πίνακα Αναγνωσμάτων (Αποστόλων και Ευαγγελίων) της OCA ,η οποία ακολουθεί το Ρωσσικό Τυπικό με το «Διορθωμένο» Ιουλιανό ημερολόγιο παρατηρώ τα εξής:
1. Κατά τις μεγάλες εορτές του Γενεσίου της Θεοτόκου και της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (φυσικά και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου) προβλέπει συνανάγνωση και των αναγνωσμάτων της ημέρας.
2. Κατά την Εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου προβλέπει και την ανάγνωση των του Σαββάτου πρό της Υψώσεως. (Αυτό το βρίσκω λογικό εφ’ όσον τηρείται το έθος της διπλαναγνώσεως).
3. Κατά την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου προβλέπει και την συνανάγνωση με τα αναγνώσματα της Κυριακής προ της Υψώσεως και των της Κυριακής της σειράς ( ΙΕ΄ Επιστολών και ΙΕ΄ Ματθαίου).
Προβλέπονται αυτά – ειδικά τα 1 και 3- από τα αρχαία Τυπικά που τηρούν το έθος των διπλών αναγνωσμάτων;

https://oca.org/readings/monthly/2018/09
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Καί βέβαια δέν προβλέπονται αὐτά ἀπό τά παλαιά τυπικά. Τά ἀναγνώσματα τῶν πέριξ τῆς Ὑψώσεως Κυριακῶν ἀναγινώσκονται ἁπλᾶ, προφανῶς μέ τήν δικαιολογία τῆς ἐνδεχομένης ἐξαντλήσεως τῶν εὐαγγελικῶν τοῦ Ματθαίου (πρβλ. ΣΥΜΒΟΛΗ 10, σ. 44 ὑπ. 14).
Ἄν ὅμως δέν ἔχουν ἐξαντληθεῖ (καί μέ τό δεδομένο ὅτι ἀποστολικῶν ὑπάρχει ἐπάρκεια - βλ. κι ἐδῶ) ἴσως τό τυπικό τους νά προβλέπει τήν διπλανάγνωση. Παρόμοια εἴχαμε γράψει κι ἐδῶ.
 
Top