[Ερώτηση] Διαβάζεται το Ψαλτήρι δίπλα στο σώμα του νεκρού;

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#21
Καὶ τελευταῖο:

Ὅσο γιὰ τὴ Νιτρία, ἀδυνατῶ νὰ ἀντιληφθῶ τὴν σχέση τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀπληστία τῶν εἰδωλολατρῶν Βερβέρων ἐπιδρομέων ποὺ λεηλάτησαν τὴν Νιτρία.
Γιὰ τὴν Νιτρία παίρνω τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου.

Ὑπάρχουν πάντως καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι ποὺ ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος. Πῶς δουλεύουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι, αὐτὸ εἶναι ὑπόθεση τοῦ Θεοῦ.

Εἶχαν κλείσει στὴν φυλακὴ τὸν Ὅσιο Ἐφραῖμ τὸν Σύρο. Καὶ παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ νὰ μάθει γιατὶ τοῦ συνέβη αὐτό. Καὶ τοῦ φανερώθηκε ὅτι ὅταν ἦταν νέος, εἶχε ἀφήσει τὴν ἀγελάδα μιᾶς φτωχῆς οἰκογένειας νὰ φύγει ἀπὸ τὸν σταῦλο καὶ χάθηκε. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀγελάδα ἦταν γιὰ αὐτοὺς τοὺς πάμφτωχους ἀνθρώπους τὸ πᾶν γιὰ νὰ θρέψουν τὴν οἰκογένειά τους.
 
Top