Διάταξη Σαββάτου 10/11/2018

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ27

Νέο μέλος
Κι εγώ, επειδή πρέπει να πάω αύριο εκτάκτως, απόρησα που το είδα. Κοίταξα στο Σύστημα Τυπικού και όντως έχει Αλληλούια.
Εγώ πάντως στον Εσπερινό σήμερα είπα τη διάταξη του Αλληλούια (απολυτίκια δηλαδή Απόστολοι μάρτυρες... κ.λπ.).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Σαφέστατα εἶναι Τάξις Σαββάτου μὲ «᾿Αλληλούια»
Τό ἀρχεῖο πού ἔχω ὡς μέλος πρίν τό Τυπογραφεῖο ἔχει ὡς ἑξῆς:
10. Σάββατον. ᾿Ολυμπᾶ, Τερτίου κ.λπ. ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.)· ᾿Ορέστου μάρτ. τοῦ Τυανέως (†304). Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Καππαδόκου (†1924).

Τάξις Σαββάτου μὲ «᾿Αλληλούια» (βλ. ἔμπροσθεν §§45-51).

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Σαβ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ια΄ 1-6).

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. η΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. θ΄ 37-43).
Τό Τυπογραφεῖο εὐθύνεται.
Ὁ συντάκτης ἐκδίδει καί τήν ΜΥ, ὅπου κι ἐκεῖ βλέπουμε {Τάξις Σαββάτου μὲ «᾿Αλληλούια»}

Αὐτό τό ἔχω δεῖ ἀπό χθές καί ἔδωσα τίς ἀπαραίτητες ὁδηγίες στό Ναό, ἀφοῦ διορθώσαμε καί τά Δίπτυχα.
 
Top