Διάλεξη μὲ θέμα: «Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς ἔκφραση θεολογίας τῆς θείας λατρείας».

dim.laskos

Λάσκος Δημήτριος
#1
Ὁ Καλλιτεχνικὸς Ὀργανισμὸς “Τρίκκης Μελῳδοί” στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου διαλέξεων – συζητήσεων μὲ τίτλο «Βυζαντινομουσικολογικὲς Συναντήσεις· Ἡ Ψαλτικὴ συναντᾶ τὴν Ὑμνολογία», ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν διάλεξη τοῦ ἐπ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Ἀθανασίου Γλάρου, μὲ θέμα: «Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς ἔκφραση θεολογίας τῆς θείας λατρείας».
ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Παρασκευὴ 1η Φεβρουαρίου 2019 καὶ ὥρα 19:00 στὸ Μουσεῖο Τσιτσάνη.
Αfisa.jpg
 

Attachments

Top