Διάλεξη μὲ θέμα: «Τὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ τὸ Τυπικό».

dim.laskos

Λάσκος Δημήτριος
#1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ὁ Καλλιτεχνικὸς Ὀργανισμὸς “Τρίκκης Μελῳδοί” στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου διαλέξεων–συζητήσεων μὲ τίτλο «Βυζαντινομουσικολογικὲς Συναντήσεις· Ψαλτικὴ & Τυπικό», ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν διάλεξη τοῦ Δρ. Διονυσίου Ἀνατολικιώτη, Μουσικολόγου–Τυπικολόγου, μὲ θέμα: «Τὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ τὸ Τυπικό».

ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Πέμπτη 18 Ἀπριλίου 2019 καὶ ὥρα 19:00 στὸ Μουσεῖο Τσιτσάνη, Τρίκαλα.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Μετὰ τιμῆς Ψαλτική και Τυπικό.png
 
Top