Δημήτριος Μαγούρης - Θεός Λόγος επεφάνη εν σαρκί

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Πρόκειται για το Ιδιόμελον «Θεός Λόγος επεφάνη εν σαρκί», που ψάλλεται μετά τον Ν' Ψαλμό στον Όρθρο των Θεοφανείων, κατ' εκτέλεσιν του αειμνήστου Άρχοντος Β' Δομεστίκου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημητρίου Μαγούρη. Η ηχογράφηση προέρχεται από το δίσκο 45 στροφών DECCA EPL 1656 και κυκλοφόρησε στα 1967.

Η ψηφιοποίηση του δίσκου έγινε από τον κ. Κωνσταντίνο Δρυγιανάκη. Η απομαγνητοφώνηση της εκτελέσεως πραγματοποιήθηκε από το γράφοντα και, παρά τον αναλυτικό της χαρακτήρα, αποφεύχθηκε η ακριβής καταγραφή όλων των λαρυγγισμών, καθώς θα καθιστούσε το αποτέλεσμα δύσχρηστο για αναπαραγωγή στο αναλόγιο. Το κείμενο της καταγραφής, απεκατεστημένο ως προς 1-2 λαθάκια που παρεισέφρυσαν στο βίντεο, αναρτήθηκε στον ακόλουθο σύνδεσμο: (επισυνάπτεται παρακάτω)


Η ηχογράφηση έχει αναρτηθεί εδώ. Επισυνάπτεται το κείμενο της απομαγνητοφώνησης, απεκατεστημένο ως προς κάποιες αβλεψίες της μορφής που παρεισέφρυσαν στο κείμενο του βίντεο.
 

Attachments

  • Θεός Λόγος επεφάνη, Δ. Μαγούρη.pdf
    74.9 KB · Views: 37
Last edited:
Top