"Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν θαῦμα..."

#1
http://www.dailymotion.com/video/xm...-λαoi-βυζαnτinη-χoρωδiα-γρηγoρioυ-σταθη_music

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν θαῦμα, πᾶσαν ἔννοιαν, ἐκπλῆττον καὶ συνέχον΄ καὶ εὐσεβῶς προσκυνοῦντες, πίστει ἀνυμνήσωμεν. Σήμερον πρὸς Βηθλεέμ, ἐγκυμονοῦσα Κόρη παραγίνεται, τοῦ γεννῆσαι τὸν Κύριον΄ χοροὶ δέ, Ἀγγέλων προτρέχουσι. Καὶ ταῦτα βλέπων ἐβόα, Ἰωσὴφ ὁ Μνήστωρ΄ Τὶ τὸ ἐν σοὶ ξένον μυστήριον Παρθένε; καὶ πῶς μέλλεις λοχεῦσαι, ἡ ἀπειρόζυγος Δάμαλις;
 
Last edited:

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#2
http://www.dailymotion.com/video/xm...-λαoi-βυζαnτinη-χoρωδiα-γρηγoρioυ-σταθη_music

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν θαῦμα, πᾶσαν ἔννοιαν, ἐκπλῆττον καὶ συνέχον΄ καὶ εὐσεβῶς προσκυνοῦντες, πίστει ἀνυμνήσωμεν. Σήμερον πρὸς Βηθλεέμ, ἐγκυμονοῦσα Κόρη παραγίνεται, τοῦ γεννῆσαι τὸν Κύριον΄ χοροὶ δέ, Ἀγγέλων προτρέχουσι. Καὶ ταῦτα βλέπων ἐβόα, Ἰωσὴφ ὁ Μνήστωρ΄ Τὶ τὸ ἐν σοὶ ξένον μυστήριον Παρθένε; καὶ πῶς μέλλεις λοχεῦσαι, ἡ ἀπειρόζυγος Δάμαλις;
Εξαιρετική ερμηνεία! και διαστήματα!!! (αν δεν είχαν κάνει όμως ανέανες απήχημα στα τάρταρα..!!! :D έλα πλάκα κάνω :):):))
 
Top